Nástěnka

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

Připravili jsme pro vás přípravné kurzy k přijímacím zkouškám. Podrobnější informace a elektronická přihláška ZDE.

Global Classroom Partnership

 je jedinečný mezinárodní studentský projekt, do něhož jsou zapojeny střední školy z Velké Británie, Německa, Švédska, USA, Jihoafrické republiky, Austrálie a České republiky (Gymnázium Zlin – Lesní čtvrť). Více se o projektu dočtete zde nebo na Facebooku.

.

Aktuality e-mailem

Antispam

Školní jídelna

Provoz školní jídelny

Pracovní doba: 6.30 – 15.00 hod.

Výdejní doba pro strávníky 11:45 – 14:15 hod.

Placení stravného

Placení stravného se provádí bezhotovostní platbou na účet školy číslo 86 – 2231770247/ 0100.

Variabilní symbol je rodné číslo.

Výše stravného

Je v souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb. V základních kategoriích činí od 1. 9. 2016:

11–14 let 28 Kč
15 a více let 30 Kč
cizí strávníci 60 Kč

Přihlášení obědu

Obědy se objednávají pouze den předem pomocí čipu na terminálu.

Návod na obsluhu terminálu je vyvěšen ve školní jídelně na nástěnce.

V případě, kdy student přijde do školy po nemoci má možnost si ten den objednat oběd do 8.00 hod., a to buď ústně u vedoucí školní jídelny, nebo telefonicky na číslo 577 585 660. Student sdělí jméno, příjmení a třídu kterou navštěvuje.

Na terminálu nelze objednat ani zrušit oběd v daný den.

Odhlášení obědu

Pokud student onemocní, má možno zrušit si oběd na daný den a to nejpozději do 8.00 hod., a to buď ústně, nebo telefonicky na výše uvedené číslo.
Jestli si chce student odhlásit oběd den předem, má možnost si to zrušit osobně na terminálu.

Jídelní lístek

Jídelní lístky jsou vyvěšeny ve školní jídelně na dva týdny dopředu, aby studenti si mohli včas objednat oběd.

Stav konta

Zjistí každý strávník při objednávání obědu. Po přiložení čipu se na terminál se zobrazí jméno a zůstatek peněz.

Vyúčtování zůstatku peněz

Zůstatek peněz přechází strávníkům do příštího školního roku. Peníze studentům se po dobu studia nevrací.Vyúčtování se provádí ke dni ukončení studia.
Studentům, se zůstatek vrací v hotovosti, nebo na účet Pokud student odevzdá čip, který si zakoupil během studia, vrátí se mu zpět záloha v plné výši.

V době prázdnin jídelna nevaří.

Případné dotazy zodpoví vedoucí kuchyně H. Lukášová (tel.: 577 585 660, e-mail: lukasova@gymzl.cz).