Nástěnka

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám

Připravili jsme pro vás přípravné kurzy k přijímacím zkouškám. Podrobnější informace a elektronická přihláška ZDE.

Global Classroom Partnership

 je jedinečný mezinárodní studentský projekt, do něhož jsou zapojeny střední školy z Velké Británie, Německa, Švédska, USA, Jihoafrické republiky, Austrálie a České republiky (Gymnázium Zlin – Lesní čtvrť). Více se o projektu dočtete zde nebo na Facebooku.

.

Aktuality e-mailem

Antispam

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám

Přípravné kurzy

 Připravili jsme pro vás přípravné kurzy k přijímacím zkouškám. Cena těchto kurzů včetně materiálů je 800,- Kč za 20 vyučovacích hodin. Kurz je určen pro uchazeče o osmileté (žáci 5. tříd) i čtyřleté (žáci 9. tříd) studium. Tyto přípravné kurzy nejsou doučovací, ale jsou zaměřeny na seznámení se s testy a strategií řešení. V úvodu každé lekce budou uchazeči samostatně řešit test. Ve druhé hodině pak s nimi vyučující úlohy rozeberou. Žáci budou ve třídách po 25 – 30 žácích.

 Termíny  přípravných kurzů v roce 2018

Pondělí

12. února, 26. února, 5. března, 12. března, 19. března

Středa

14. února, 28. února, 7. března, 14. března, 21. března

Čtvrtek

15. února, 1. března, 8. března, 15. března, 22. března

 

Kurzy probíhají vždy od 14:30 do 17:45 (2 vyučovací hodiny MA, 2 vyučovací hodiny ČJ oddělené 15 minutovou  přestávkou).

Zájemci si v přihlášce zvolí, zda chtějí navštěvovat pondělní, středeční nebo čtvrteční kurz. V případě malého počtu uchazečů u konkrétního dne bude termín zrušen a nabídnut jiný.

 Přihlášky

 Přihlásit se mohou uchazeči prostřednictvím elektronického formuláře.

 Platba

 Kurzovné je nutné uhradit do 9. 2. 2018, a to jedním z následujících způsobů:

  • Bezhotovostně převodem na účet školy 2836661/0100 pod variabilním symbolem, který obdržíte po přihlášení. Pro spárování plateb je uvedení variabilního symbolu nutné. Variabilní symbol obdržíte při potvrzení elektronické přihlášky.
  • Od 8. 1. 2018 ve všední dny v hotovosti v recepci školy pod variabilním symbolem.

 V případě dotazů se můžete obrátit na Mgr. Pavla Simkoviče, statutárního zástupce ředitele, telefon 577 585 507 nebo e-mail simkovic@gymzl.cz