Nástěnka

 je jedinečný mezinárodní studentský projekt, do něhož jsou zapojeny střední školy z Velké Británie, Německa, Švédska, USA, Jihoafrické republiky, Austrálie a České republiky (Gymnázium Zlin – Lesní čtvrť). Více se o projektu dočtete zde nebo na Facebooku.

.

Aktuality e-mailem

Antispam

Rozdělení do skupin

Rozdělení uchazečů do skupin pro testy

Plánek školy

První číslo učebny určuje pavilon, druhé číslo učebny určuje patro pavilonu. Testy z českého jazyka se vždy konají ve stejné učebně jako testy z matematiky.

Čtvrtek 12. 4. 2018 - 1. termín (čtyřleté studium)

 

Rozmístění do učeben

Pátek 13. 4. 2018 - 1. termín (osmileté studium)

 

Rozmístění do učeben

Pondělí  16. 4. 2018 - 2. termín (čtyřleté studium)

 

Rozmístění do učeben

 

 Úterý 17 . 4. 2018 - 2. termín (osmileté studium)

 

Rozmístění do učeben

 

V přiložených PDF souborech jsou uvedena rozmístění pro oba testy. Rozmístění je pro oba testy stejné.

V případě problému kontaktujte zástupce ředitele Mgr. Pavla Simkoviče simkovic@gymzl.cz telefon 577 585 507.