Nástěnka

 je jedinečný mezinárodní studentský projekt, do něhož jsou zapojeny střední školy z Velké Británie, Německa, Švédska, USA, Jihoafrické republiky, Austrálie a České republiky (Gymnázium Zlin – Lesní čtvrť). Více se o projektu dočtete zde nebo na Facebooku.

.

Aktuality e-mailem

Antispam

Články

Škola žije i o prázdninách

21. 7. 2017 - Mgr. Pavel Simkovič

I v letošním roce jsme využili prázdninové období k opravám a velkému úklidu školy.


Již byly realizovány nátěry dřevěného obložení na jižní straně 4. pavilonu. Nyní se natírá jižní strana 5. pavilonu. Zároveň se realizují opravy poškozených fasád na budově školy.  Upravuje se okolí 4. pavilonu u školního hřiště tak, aby nedocházelo k sesuvům hlíny. Již byla provedena výmalba školní kuchyně a dalších prostor 6. pavilonu. Vše probíhá podle harmonogramu, tak aby škola byla připravena k 4. 9. 2017.