Nástěnka

Global Classroom Partnership

 je jedinečný mezinárodní studentský projekt, do něhož jsou zapojeny střední školy z Velké Británie, Německa, Švédska, USA, Jihoafrické republiky, Austrálie a České republiky (Gymnázium Zlin – Lesní čtvrť). Více se o projektu dočtete zde nebo na Facebooku.

.

Aktuality e-mailem

Antispam

Články

Volný den pro žáky maturitního ročníku

10. 10. 2017 - RNDr. Jan Chudárek

Z organizačních důvodů (možnost individuální účasti žákyň a žáků na Veletrhu Gaudeamus 2017 v Brně) vyhlašuji v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 školského zákona a ve smyslu ustanovení § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů, volný den pro žáky maturitního ročníku na den 31. 10. 2017.

 

 

 

Ve Zlíně 9. 10. 2017                                               RNDr. Jan Chudárek