Nástěnka

 je jedinečný mezinárodní studentský projekt, do něhož jsou zapojeny střední školy z Velké Británie, Německa, Švédska, USA, Jihoafrické republiky, Austrálie a České republiky (Gymnázium Zlin – Lesní čtvrť). Více se o projektu dočtete zde nebo na Facebooku.

.

Aktuality e-mailem

Antispam

Články

Mock test FCE a CAE na naší škole

23. 10. 2017 - Mgr. Jitka Mrázová

V pátek 6. října se na naší škole konaly již potřetí zkoušky nanečisto z anglického jazyka (Mock testy) na úrovni C1 a poprvé i na úrovni B2.

Zúčastnilo se jich celkem 42 našich studentů, kteří absolvovali jak písemnou, tak i ústní část testu. Zkoušky se konaly ve spolupráci s naší partnerskou institucí Cambridge P.A.R.K.  Brno. Studenti tak měli jedinečnou  možnost vyzkoušet si formát zkoušky a ověřit si, na jaké aktuální úrovni jsou jejich znalosti angličtiny.