Nástěnka

 je jedinečný mezinárodní studentský projekt, do něhož jsou zapojeny střední školy z Velké Británie, Německa, Švédska, USA, Jihoafrické republiky, Austrálie a České republiky (Gymnázium Zlin – Lesní čtvrť). Více se o projektu dočtete zde nebo na Facebooku.

.

Aktuality e-mailem

Antispam

Články

VYHLÁŠENÍ 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

27. 1. 2018 - RNDr. Jan Chudárek

V souladu s příslušnými ustanoveními paragrafů zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel školy 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 do oborů vzdělání 79-41-K/41 a 79-41-K/81. Přijímací zkoušky se uskuteční formou centrálně zadávaných jednotných testů (test z matematiky a českého jazyka a literatury) v následujících termínech:

Gymnázium, denní forma vzdělávání, délka studia 4 roky (79-41-K/41)

1. termín         12. 4. 2018

2. termín         16. 4. 2018

Předpokládaný počet přijatých uchazečů: 120

 

Gymnázium, denní forma vzdělávání, délka studia 8 let (79-41-K/81)

1. termín         13. 4. 2018

2. termín         17. 4. 2018

Předpokládaný počet přijatých uchazečů: 56

 

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny obory vzdělání na tyto dny:

1. termín         10. 5. 2018

2. termín         11. 5. 2018

 

Ve Zlíně dne 26. 1. 2018

RNDr. Jan Chudárek, ředitel školy

Podrobnější informace spolu s kritérii naleznete v sekci Uchazeči - Vyhlášení a kritéria