Kontakty

Adresa školy

Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť
Lesní čtvrť III 1364
760 01 Zlín

Telefon

Spojovatelka   577 585 111 gz@gymzl.cz
Kancelář školy - asistentka ředitele Eva Macháčková
577 585 505 machackova@gymzl.cz
Ředitel školy RNDr. Jan Chudárek 577 585 505 chudarek@gymzl.cz
Statuární zástupce ředitele Mgr. Pavel Simkovič 577 585 507 simkovic@gymzl.cz
Zástupce ředitele Mgr. Pavel Dlouhý 577 585 517 dlouhy@gymzl.cz
Zástupkyně ředitele a výchovná poradkyně Mgr. Jana Dvořáčková 577 585 513 dvorackova@gymzl.cz
Školní metodik prevence Mgr. Vlastimil Hrbáček 577 585 121 hrbacek@gymzl.cz
Vedoucí personálního oddělení a mzdová účetní Ing. Libuše Kirchnerová 577 585 502 kirchnerova@gymzl.cz
Účetní školy Helena Barboříková 577 585 113 barborikova@gymzl.cz
Správce IT a počítačové sítě Ing. Jan Michlík 577 585 124 michlik@gymzl.cz
Knihovnice Taťána Románková 577 585 132 romankova@gymzl.cz
Školník údržbář Petr Beneš 577 585 803 benes@gymzl.cz
Vedoucí školní jídelny Hana Lukášová 577 585 660 lukasova@gymzl.cz
Bufet   577 585 117