Matematika+

Jmenný seznam žáků 6. 5. 2019

s rozmístěním do učeben

Prosíme žáky a žákyně, aby se do učeben dostavili nejpozději v 9:45, kdy proběhne kontrola používaných kalkulátorů.

Nezapomeňte si vzít občanský průkaz!

Informace k dobrovolné zkoušce Matematika+

Na stránkách novamaturita.cz najdete informace k přihlašování, katalogy požadavků a seznam fakult, které výsledky zkoušky zohledňují v přijímacím řízení.

Přihlašování proběhne v první polovině ledna elektronicky na Výsledkovém portálu žáka.