Výsledky přijímacího řízení osmiletého studia pro školní rok 2021/2022

Oficiální výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 (obor vzdělání: Gymnázium 79-41-K/81 - zveřejněné dne 19. 5. 2021)

 

Tento den zveřejnění – 19. května 2021 – se považuje za den oznámení rozhodnutí o přijetí. V souladu s ustanovením § 60g  školského zákona musí zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit úmysl uchazeče vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o přijetí uchazeče ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Rozhodnutí o přijetí bylo zveřejněno a tudíž oznámeno 19. 5. 2021, takže termín uplatnění zápisového lístku je nejpozději do 2. 6. 2021. Rozhodnutí o přijetí se nerozesílají poštou.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke vzdělávání si mohou zákonní zástupci uchazečů vyzvednout ve čtvrtek 20. 5. 2021 od 12:00 do 17:30 hod a v pátek 21. 5. 2021 od 7:30 do 15:30 (použijte prosím boční vchod blíže k městu). Zákonní zástupci musejí mít při vstupu do školy respirátory.

Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána doporučeným dopisem do vlastních rukou dne 21. května 2021.

Proti tomuto rozhodnutí lze v souladu s ustanovením § 60e odst. 3 školského zákona podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí u ředitele střední školy, jejíž činnost vykonává Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť, ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, Odboru školství, mládeže a sportu. Vzor odvolání ZDE.

 

RNDr. Jan Chudárek
ředitel školy

Přijatí uchazeči

 

Zveřejněno pod evidenčním číslem (číslo jednací v pozvánce)

 

Výsledková listina - přijatí uchazeči 8 leté studium (obor vzdělání: Gymnázium 79-41-K/81)

 

 

 • Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání si mohou zákonní zástupci uchazečů vyzvednout ve čtvrtek 20. 5. 2021 od 12:00 do 17:30 hod a v pátek 21. 5. 2021 od 7:30 do 15:30 (použijte prosím boční vchod blíže k městu).
 • Zákonní zástupci musejí mít při vstupu do školy respirátory.
 • Rozhodnutí o přijetí se poštou nerozesílají.
 • Zákonný zástupce uchazeče uplatní zápisový lístek již na základě oznámení rozhodnutí o přijetí, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Rozhodnutí o přijetí bylo zveřejněno a tudíž oznámeno 19. 5. 2021, takže termín uplatnění zápisového lístku je nejpozději do 2. 6. 2021. Zápisové lístky je možné odevzdat přímo ve škole, nebo zaslat poštou.
 • Pokud přijatý uchazeč ví, že na naši školu nenastoupí, budeme rádi, když nám tuto skutečnost alespoň e-mailem zákonný zástupce oznámí. Umožníte tím přijetí dalších uchazečů, kteří nebyli z kapacitních důvodů přijati, v rámci autoremedury.
 • Informace pro žáky a žákyně přijaté do osmiletého studia -  seznamovací pobyt a pozvánka k rořazovacím jazykovým testům
 • Informace k ISIC kartě
 • Žádanka o ISIC kartu

Nepřijatí uchazeči

 

Zveřejněno pod evidenčním číslem (číslo jednací v pozvánce)

Výsledková listina - nepřijatí uchazeči 8 leté studium (obor vzdělání: Gymnázium 79-41-K/81)

 

 • Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání si mohou zákonní zástupci uchazečů vyzvednout ve čtvrtek 20. 5. 2021 od 12:00 do 17:30 hod a v pátek 21. 5. 2021 od 7:30 do 15:30 (použijte prosím boční vchod blíže k městu).
 • Zákonní zástupci musejí mít při vstupu do školy respirátor.
 • Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána doporučeným dopisem do vlastních rukou dne 21. 5. 2021.
 • Proti tomuto rozhodnutí lze v souladu s ustanovením § 60e odst. 3 školského zákona podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí u ředitele střední školy, jejíž činnost vykonává Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť, ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, Odboru školství, mládeže a sportu. Vzor odvolání ZDE.
 • Pokud uchazeč chce mít šanci být přijat na základě odvolání proti nepřijetí, je nutné podat odvolání v souladu s ustanovením § 60e odst. 3 školského zákona  ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí u ředitele střední školy, jejíž činnost vykonává Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť, ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, Odboru školství, mládeže a sportu.
 • Odvolání lze vyřídit i osobně (např. v době určené k přebírání rozhodnutí v sekreteriátu školy).