Výsledky přijímacího řízení osmiletého studia pro školní rok 2022/2023

Oficiální výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 (obor vzdělání: Gymnázium 79-41-K/81 - zveřejněné dne 28. 4. 2022)

 

Tento den zveřejnění – 28. dubna 2022 – se považuje za den oznámení rozhodnutí o přijetí. V souladu s ustanovením § 60g  školského zákona musí zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit úmysl uchazeče vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o přijetí uchazeče ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Rozhodnutí o přijetí bylo zveřejněno a tudíž oznámeno 28. 4. 2022, takže termín uplatnění zápisového lístku je nejpozději do 12. 5. 2022. Rozhodnutí o přijetí se nerozesílají poštou.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke vzdělávání si mohou zákonní zástupci uchazečů vyzvednout v pátek 29. 4. 2022 od 12:30 do 17:00 hod a v sobotu 30. 4. 2022 od 9:00 do 11:00 (použijte prosím boční vchod blíže k městu).

Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána doporučeným dopisem do vlastních rukou dne 2. května 2022.

Proti tomuto rozhodnutí lze v souladu s ustanovením § 60e odst. 3 školského zákona podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí u ředitele střední školy, jejíž činnost vykonává Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť, ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, Odboru školství, mládeže a sportu. Vzor odvolání ZDE.

 

RNDr. Jan Chudárek
ředitel školy

Přijatí uchazeči

 

Zveřejněno pod evidenčním číslem (číslo jednací v pozvánce)

 

PŘIJATÍ uchazeči 8 leté studium (obor vzdělání: Gymnázium 79-41-K/81)

 

 • Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání si mohou zákonní zástupci uchazečů vyzvednout v pátek 29. 4. 2022 od 12:30 do 17:00 hod a v sobotu 30. 4. 2022 od 9:00 do 11:00 (použijte prosím boční vchod blíže k městu).
 • Rozhodnutí o přijetí se poštou nerozesílají.
 • Zákonný zástupce uchazeče uplatní zápisový lístek již na základě oznámení rozhodnutí o přijetí, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Rozhodnutí o přijetí bylo zveřejněno a tudíž oznámeno 28. 4. 2022, takže termín uplatnění zápisového lístku je nejpozději do 12. 5. 2022. Zápisové lístky je možné odevzdat přímo ve škole, nebo zaslat poštou.
 • Pokud přijatý uchazeč ví, že na naši školu nenastoupí, budeme rádi, když nám tuto skutečnost alespoň e-mailem zákonný zástupce oznámí. Umožníte tím přijetí dalších uchazečů, kteří nebyli z kapacitních důvodů přijati, v rámci autoremedury.
 • Informace pro žáky a žákyně přijaté do osmiletého studia -  seznamovací pobyt a pozvánka k rořazovacím jazykovým testům
 • Informace a žádanka k ISIC kartě

Pořadí uchazečů

 

Zveřejněno pod evidenčním číslem (číslo jednací v pozvánce)

POŘADÍ uchazečů 8 leté studium (obor vzdělání: Gymnázium 79-41-K/81)

 

 • Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání si mohou zákonní zástupci uchazečů vyzvednout v pátek 29. 4. 2022 od 12:30 do 17:00 hod a v sobotu 30. 4. 2022 od 9:00 do 11:00 (použijte prosím boční vchod blíže k městu).
 • Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána doporučeným dopisem do vlastních rukou dne 2. 5. 2022.
 • Proti tomuto rozhodnutí lze v souladu s ustanovením § 60e odst. 3 školského zákona podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí u ředitele střední školy, jejíž činnost vykonává Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť, ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, Odboru školství, mládeže a sportu. Vzor odvolání ZDE.
 • Pokud uchazeč chce mít šanci být přijat na základě odvolání proti nepřijetí, je nutné podat odvolání v souladu s ustanovením § 60e odst. 3 školského zákona  ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí u ředitele střední školy, jejíž činnost vykonává Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť, ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, Odboru školství, mládeže a sportu.
 • Odvolání lze vyřídit i osobně (např. v době určené k přebírání rozhodnutí v sekreteriátu školy).