6. 10. 2017 - Světlana Fiodorová, 3.D

Prezentace projektu Global Classroom

Na přelomu září a října uspořádali členové a členky zájmového útvaru Global Classroom dvě prezentace o svém projektu.


První, vedená v anglickém jazyce, byla určena především žákům a žákyním nastupujícího prvního ročníku. Potenciální zájemci o práci v projektu Global Classroom se dozvěděli, co je čeká a nemine, pokud se rozhodnou k nám připojit. Vyslechli si popis struktury mezinárodních konferencí GC jak obecně, tak i na konkrétních příkladech z konference v Austrálii, kterou jsme absolvovali na jaře roku 2017. Hlavním tématem tehdy bylo „Student wellbeing“, tedy psychická a fyzická pohoda studentů na školách, což bylo právě pro prváky a prvačky jistě poučné. Zhlédli rovněž naše krátké video, v němž jsme se snažili vtipnou formou poukázat na slasti i strasti života na „Lesňáku“. Trochu nás mrzelo, že v závěru této prezentace nepadaly téměř žádné dotazy, ale vzhledem k tomu, že se do zájmového útvaru Global Classroom následně přihlásil rekordní počet uchazečů, věříme, že jsme je dokázali motivovat docela dobře.

Stejnou prezentaci, tentokrát v českém jazyce, jsme poté přednesli pro zlínský Rotary Club v Baťově vile. Více jsme se zaměřili na představení své celoroční práce, včetně ukázek z rozsáhlého dotazníkového šetření k tématu „Student wellbeing“.  Rovněž jsme se zamysleli nad tím, co nám osobně projekt Global Classroom přináší a jak získané poznatky a dovednosti hodláme využít v budoucnosti, a to nikoli jen pro vlastní kariéru, ale i ve prospěch celého města či regionu. Na rozdíl od prezentace ve škole se posluchači v Baťově vile aktivně zapojili do debaty a kladli nám velmi podnětné dotazy. Jedním z nich bylo, proč je v tomto zajímavém projektu zapojeno podstatně méně hochů než dívek, což je určitě pořádná výzva pro naše spolužáky.

Těšíme se na vás každý pátek odpoledne, sledujte nás i na našem profilu https://www.facebook.com/globalclassroomzlin/.