27. 4. 2018 - Mgr. Pavel Simkovič

DŮLEŽITÉ - Výsledky přijímacího řízení, osmileté studium

Vážení uchazeči a rodiče,

v pátek 27. 4. 2018 jsme v 16:35 obdrželi níže uvedený e-mail od společnosti Cermat. Na jeho základě jsme byli nuceni zneveřejnit do vyřešení problému výsledky přijímacího řízení do osmiletého studia. Za vzniklé komplikace se omlouváme, nebyly ale způsobeny školou.


Znění emailu od společnosti Cermat:

From: CZVV [mailto:info@cermat.cz]
Sent: Friday, April 27, 2018 4:35 PM
To: Jan Chudarek <chudarek@gymzl.cz>

Subject: CZVV - důležitá informace k vyhlášení výsledků jednotných přijímacích zkoušek - [#3206176]

 

Vážená paní ředitelko,

vážený pane řediteli,

 

na základě dodatečné analýzy výsledků jednotných přijímacích zkoušek vyšlo najevo, že v testu pro 2. řádný termín z českého jazyka a literatury pro uchazeče o obory osmiletého studia je chybně ohodnocena úloha č. 12. Správná odpověď je kromě odpovědi B, původně uváděné v klíči správných řešení, také odpověď C. Uvedenou chybu neodhalili ani validační komise CZVV ani nezávislé odborná komise CZVV. V současné chvíli provádíme analýzu dopadu na vyhlášení výsledků přijímacího řízení. Prosíme Vás, abyste do doby, než Vám zašleme podrobnější informace o konkrétních dopadech pro Vaši školu, nevyhlašovali výsledky přijímacího řízení do oborů osmiletého gymnázia. Pokud jste tak již učinili, vyčkejte analýzy dopadu a informace o možnosti řešení, kterou připravíme ve spolupráci s MŠMT.

 

Jiří Zíka