Celostátní kolo v orientačním běhu

12. 6. 2018 - Mgr. Jana Marcaníková

Dne 6.6.2018 se družstva mladšího i staršího gymnázia zúčastnila celostátního kola v orientačním běhu, který se konal na dostihové dráze v Pardubicích.

Počasí bylo velmi dusné, doba závodu mezi 10.40 až 13h byla náročná jak z důvodů teploty, tak z důvodů slunečního záření. Celý závod se běžel na otevřeném dostižišti a nebylo se kam schovat.
Proto bych chtěla našim studentům jménem PKTV poděkovat za krásné výkony a vzornou reprezentaci. Konkurence byla na rozdíl od jiných let veliká.
Třetí místo v kategorii D7 vybojovala Valentina Batani ze 2SB. I ostatní zúčastnění se zasloužili o krásné 8. místo z 20 škol republiky. Výsledková listina se jmény všech je vystavena na nástěnce kabinetu TV