27. 9. 2018 - RNDr. Tomáš Danielis

Geografické cvičení v Jedovnicích

Ve dnech 10. - 12. 9. 2018 se skupina 16 studentů zúčastnila geografického cvičení v srdci Moravského krasu v okolí Jedovnic.


Studenti si v praxi vyzkoušeli práci s různými typy map, v terénu s mapami turistickými a orientačního běhu, v učebně porovnali staré mapy regionu se současnými a analyzovali změny v krajině. Během pěšího putování plnili spoustu geografických, geologických, ale i biologických úkolů a snažili se poznávat a popsat krajinu.
Někteří členové výpravy hned na úvod zjistili, že pro opravdový průzkum a poznání krajiny je nezbytně nutný pohyb pěšky. Zpočátku to bylo zjištění kruté, ale brzy se s tím sžili a přijali to za realitu života geografa.

Zdejší krajina má oproti našemu regionu spoustu specifik. Předci zde dokázali velmi efektivně využívat přednosti a anomálie krajiny ke svému prospěchu. Zajímavé je, že v současnosti se mi snažíme o návrat k tomuto chování ke krajině, které bylo staletími osvědčené a funkční (tzv. objevujeme už dávno objevené). Dalším specifikem této krajiny byl způsob a systém osídlování v době středověku
pomocí tzv. lokátorů jak českého či německého původu, které jsou zde velmi dobře zdokumentované.
Navštívili jsme jeskyni Balcarka vyhlášenou svoji unikátní krápníkovou výzdobou a propast Macocha, kde byla postavena první útulna Klubu českých turistů v roce 1895.
Žáci si dále mohli si ve dvojicích vyzkoušet přesun terénem dle mapy orientačního běhu, se kterou neměli téměř žádné zkušenosti. V tomto případě motivace v podobě jediné občerstvovací stanice v okolí dokázala divy a všichni se přesunuli v pořádku a včas.
Snažili jsme se jim ukázat, jaké jsou možnosti uplatnění různých geografických a geologických oborů převážně ve státní sféře – na obcích či na krajských úřadech či v jakých dalších oborech či zaměstnáních uplatní geografické a geologické znalosti.
Poslední den studenti absolvovali pochod dle GPS a mohli porovnat s přesunem dle mapy turistické či vlastní GPS v mobilu. Závěr trasy byl v bývalém lomu na písek a žáruvzdorné jíly, který je vyhlášenou geologickou lokalitou na geody či zkameněliny převážně z druhohor. Vzhledem k tomu, že nás celé 3 dny provázelo velmi teplé slunečné počasí, tak část využila této lokality k příjemnému osvěžení.
V rámci exkurze jsme nezapomněli ani na část duchovní či kulturní a navštívili jsme vyhlášené poutní místo Křtiny a zdejší dominantu zvanou „Perla Moravy" - kostel Jména Panny Marie.

Se všemi nástrahy exkurze se nakonec všichni popasovali velmi dobře a akci můžeme prohlásit za úspěšnou.

Tomáš Danielis, Libor Hudec