7. 11. 2018 - Martin Tůma (8OA)

Global Classroom se představil nováčkům

V úterý 23. října předvedla užší skupina mezinárodního projektu Global Classroom, v čele s paní Kovaříkovou a Daňkovou, prezentaci o své každoroční výpravě na zahraniční konferenci. V červnu 2018 se tým zúčastnil konference s tématem „Embrace Our Differences“ - tedy “Přiměme své rozdíly”, která se uskutečnila ve švédském městě Ånge.


V této prezentaci tým jednak vysvětlil hlavní záměry celého projektu Global Classroom, a také studentům prvních ročníků představil program loňské konference. Snažil se ukázat všechny úkoly, které plní, včetně ukázky Media Task - videa na téma obrácené genderové role a natočené verze Song&Dance. I přes tvrdou práci a spoustu času, který tým věnoval přípravám na samotnou konferenci, představil mladším studentům také výhody tohoto projektu, mezi které patří především navázání přátelství se studenty z jiných zemí a osvojení si dovedností pro týmovou práci.

 

Průběh i výsledky příprav skupiny z našeho gymnázia stejně jako krátké zprávy z konferencí můžete sledovat na facebookové stránce Global Classroom – Czech Republic.

Další informace o projektu získáte zde.