3. 5. 2019 - Mgr. Libor Hudec

Geologická soutěž – Bohatství Země

Ve dnech 25.. - 26. 3. 2019 se uskutečnila finální prezentační část geologické soutěže Bohatství Země, kterou pořádá Přírodovědecká a Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity v Brně.


Tato akce probíhala už od října. Jedná se o soutěž, v jejímž rámci tří až pětičlenné týmy středoškolských studentů zpracovávají odborně-vědeckou studii z oblasti ekonomické geologie. Výsledkem řešení soutěže je vypracování ložiskového průzkumu a podnikatelského záměru projektu těžby nerostných surovin současně se zohledněním sociálních a environmentálních aspektů těžby. Letos studenti pracovali na projektu porfyrového ložiska zlata a mědi v Ohrazenicích. V rámci přípravy účastníci absolvovali sérii odborných přednášek z oblasti geologie (ložisková geologie a environmentální geologie), ekonomie, financí a sociálních aspektů řešení investičních projektů v cílové oblasti. Součástí byla i exkurze v lomu s aktivní těžbou migmatitů a pararul ve Vícenicích u Náměšti nad Oslavou. Studenti se učili pracovat v týmu, vyzkoušeli si prezentaci svých výsledků před ostatními soutěžícími, ale především s pomocí odborníků sestavili práci, která svou formou odpovídá závěrečným pracím na univerzitě, což následně určitě zúročí při jejich dalším studiu na vysoké škole.

Naši školu reprezentovaly dva týmy, které musely čelit silné konkurenci. Tým ve složení: Nela Bednaříková, Lucie Navrátilová, Zuzana Lukovicsová, Tereza Zuzaníková a Lukáš Lavinger (všichni z 2B) vybojoval vynikající 3. místo a všichni získali možnost studovat na některé vybrané geologické a ekonomické obory MU bez přijímacích zkoušek. Druhý tým ve složení: Milan Haferník, Jan Danzer a Martin Ševčík (první dva z 2B, Martin – 2A) se sice neumístil, ale i tak sklidil od hodnotících velkou pochvalu.

Gratulujeme a děkujeme všem zúčastněným za vzornou reprezentaci školy