13. 5. 2019 - Mgr. Pavel Dlouhý

Informace pro třídy 4KAB, 5QAB - divadlo 15. 5. 2019

Ve středu 15. 5. 2019 se v rámci festivalu Stretnutie zúčastní tříd kvart a kvint divadelního představení Naše třída v MD Zlín​. Začátek představení je 10 hodin.


Třídy ukončí výuku v 9:10 a v shromáždí se v šatně, kde je převezme ped. dozor. Následně odchází do MD Zlín.

Po skončení představení se třídy do školy nevrací, ped. dozor jim udělí rozchod.

Dozory:

4KA - DOL
4KB - SIP
5QA - KOS
5QB - IND.

Garantem akce je Mgr. Šipula.