30. 5. 2019 - Robin Šilberský 2SB

První jarní akce Přírodovědného klubu

Letošní první expedice Přírodovědného klubu se uskutečnila v polovině března a zavedla nás do Chřibů, do Kudlovské doliny, která je protkaná skalními útvary.


Naši přibližně dvacetikilometrovou expedici jsme začali v Košíkách, odkud jsme šli po žluté turistické stezce Zdeňka Sedláčka, milovníka Chřibů, na skalní oblast Vlčí jámy, skalní věž Dolní skály, skálu Miláčka, nedaleko které se v závěru Kudlovské doliny v bukovém lese nachází Zuzančina studánka, dále na Budačinu – skalní bloky z období pleistocénu, tvořené pískovci a slepenci. Největší z nich nese jméno Velká skála a tento skalní blok je vysoký 12 m, široký 15 m a je tam také malá puklinová jeskyně, dlouhá 5 m. Pokračovali jsme po zelené turistické trase a Spáčilově naučné stezce, kde jsme se dověděli zajímavosti o dávném osídlení Chřibů. V turistickém přístřešku jsme si opekli špekáčky, klobásy a chleby. Červená turistická trasa nás pak dovedla na nejvyšší bod naší trasy (520 m n. m.) Komínské skály (Komínky) s vyhlídkou. Po obědě na Bunči jsme pokračovali po zelené turistické trase ke studánce U lvích hlav, chatě Hubertce a vystoupali jsme 112 schodů na rozhlednu Salaš – kovovou rozhlednu s dřevěným obložením, která vypadá jako dvě sedmičky a na každé je vyhlídková plošina. V mlze jsme si bohužel jen představovali výhledy na Velehrad, Uherské Hradiště, na vrcholy Bílých Karpat a Chřibů. V obci Salaš jsme pak nasedli do autobusu a jeli domů.

Na této expedici jsme viděli mnoho opravdu krásných pískovcových a slepencových skalních útvarů s patrnými znaky zvětrávání hornin, pozorovali jsme výklenky, převisy, skalní mísy a voštiny.

Bohužel počasí nán tento den moc nepřálo, tak jsme si kromě pozorování geomorfologických jevů užili i hodně deště a bláta. Ale třeba nám to počasí vynahradí na naší další expedici, na kterou se už všichni těšíme.