30. 5. 2019 - studenti semináře BI ze 3C

Botanická expedice Pálava

Při slově Pálava se mnohým z nás vybaví ženy, víno a zpěv, ale my, biologičtí seminárníci, jsme do Chráněné krajinné oblasti Pálava zavítali na dvoudenní botanickou exkurzi


V pondělí 6. května jsme po 7. hodině ranní vyrazili dvěma autobusy vstříc dobrodružství. Okolo 9. hodiny jsme byli na místě. Nasadili jsme botanické tempo, které bylo velmi pomalé a vstoupili do lesa. Díky důkladné přípravě z hodin jsme všechny kytičky poznali, a v případě, kdy nám byla některá rostlinka neznámá, nám pomohl skvělý učitelský tým. Měli jsme to štěstí vidět našeho druhého nejjedovatějšího brouka, a to majku fialovou. Na vyhlídce Děvín jsme se pokochali dech beroucími výhledy a pokračovali k zřícenině hradu Děvičky, známé také jako Dívčí hrady. O víno jsme také nebyli ochuzeni a při cestě zpět jsme prošli tamními vinicemi a o víně a jeho výrobě jsme si popovídali. Dále jsme se vydali do Mikulova, jednoho z nejkrásnějších moravských měst. Navštívili jsme zde Kozí hrádek, zdejší Synagogu, zámek Mikulov a Dietrichsteinskou hrobku. Zájemci měli možnost výšlapu na Svatý kopeček, kde roste vzácná koulenka prodloužená. Ke konci dne jsme přejeli do našeho ubytování v rekreačním středisku Laguna v Pasohlávkách u Mušovských jezer. Ráno dalšího dne jsme se vydali na Pouzdřanskou step – Kolby s výskytem opravdu vzácných rostlinných druhů. Dále jsme přejeli do Lednicko-Valtického areálu, zapsaného na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Prošli jsme zámeckým parkem až k umělé zřícenině Janova hradu. Odtud jsme se na lodičkách plavili po Staré Dyji a naskytla se nám tak možnost vidět neporušenou přírodu lužních lesů. Zámeckým parkem jsme pokračovali přes ostrůvky kolem Akvaduktu k zámku Lednice. Tímto naše dobrodružství skončilo a vrátili jsme se do Zlína. Za vydařený výlet děkujeme celému učitelskému týmu složeného z pana učitele Hudce, paní učitelky Sýkorové a Jurutkové. Za důkladnou přípravu děkujeme také paní učitelce Hanákové. A v neposlední řadě cestovní kanceláři CK Rapant.