12. 6. 2019 - Dr. Silke Gester

Finále německé debatní soutěže Jugend debattiert International v Praze

Ve dnech 29. a 30. května 2019 se konalo republikové semifinále a finále debatní soutěže v německém jazyku Jugend debattiert International (JdI) v Praze na Goethe Institutu, resp. v Muzeu hudby.


Obě kola soutěže JdI se těšila velikému zájmu ze strany diváků. Na semifinále se debatující studenti věnovali otázce, zda pro přijetí studenta na českou vysokou školu má být rozhodující pouze maturitní vysvědčení. Porota, které předsedala naše lektorka Silke Gester, měla složitý úkol: vybrat čtyři z osmi studentů. Tito pak postoupili do finále, kde znělo téma debaty: Mají poslanci hlasovat výhradně tajně? Ve středu večer se všichni sešli na zajímavou diskuzi s Tomášem Němečkem, novinářem, právníkem, zastupitelem Městské části Praha 8 a autorem různých publikací, aby si doplnili připravené argumenty.

Finále se pak konalo v Muzeu hudby na Malé Straně, kam bylo pozváno také 19 studentů našeho gymnázia. Za přítomnosti velvyslance Spolkové republiky Německa v České republice Dr. Christopha Isrange a zástupců projektových partnerů JdI jsme všichni sledovali velmi kvalitní debatu. Porota ve složení koordinátora soutěže v České republice Jörga Hochfelda (předseda), naší lektorky Silke Gester a tři úspěšných debatujících minulých ročníků vybrala nakonec Davida a Jiřího z Německé školy Praha jako vítěze, kteří budou reprezentovat Českou republiku v mezinárodním finále v září 2019 v Budapešti. Zbývá doufat, že tato akce inspirovala naše studenty k tomu, aby i v příštím roce reprezentovali naši školu na tak prestižní akci.