13. 6. 2019 - Mgr. Pavel Dlouhý

PROJEKTOVÉ DNY – informace a rozpisy tříd

Ve dnech 24. - 26. června absolvují třídy vyššího gymnázia projektové dny.


Třídy se zapojí do jednotlivých aktivit podle rozpisů uvedených níže. Zde naleznou žákyně i žáci základní informace o plánované akci. Bližší instrukce pak podají vyučující daných předmětů.

Účast žáků na aktivitách je povinná, v případě nepřítomnosti postupují v souladu se školním řádem. Upozorňuji, že absence na projektových dnech bude sledována a zapisována do třídní knihy. Omluvenky je třeba doložit nejpozději do 27. 6. třídním učitelům. Neomluvená absence může být řešena i kázeňským opatřením či sníženou známkou z chování.

Rozpisy tříd:

1. ročník a kvinty

2. ročník a sexty

3. ročník a septimy