27. 8. 2019 - Kamila Kozmíková, 4D

Tým Global Classroom na konferenci v Kapském městě

Ve dnech 18. – 30. června 2019 se vydal osmičlenný tým v doprovodu profesorky Kovaříkové a profesora Hudce do Kapského města v Jihoafrické republice, aby se zúčastnil každoroční konference mezinárodního projektu Global Classroom a odprezentoval zde svou celoroční práci. 


Tématem letošní konference byl Activism (Občanský aktivismus), okolo něhož se odvíjela zadání jednotlivých úkolů a zároveň program celého týdne.

Před samotnou konferencí nás již tradičně čekal tzv. Ice Breaker Camp. Společně se studenty a učiteli ze všech 8 zemí zapojených do projektu (ČR, USA, Austrálie, Švédsko, Velká Británie - Shetlandské ostrovy, JAR, Německo a nově připojené Španělsko) jsme odjeli na dva dny do Simon’s Town, námořnické čtvrti města, kde proběhly nejen seznamovací aktivity, ale i několik zajímavých přednášek spojených s občanským aktivismem v historii Jihoafrické republiky. Absolvovali jsme také procházku na Boulders Beach, pláž známou výskytem volně žijících tučňáků brýlových.

Samotná konference začala pondělním ránem. Po zahajovacím ceremoniálu, během něhož měla krátký proslov i naše několikanásobná účastnice GC konferencí Lucie Hrubá, proběhlo prezentování hlavního úkolu. V něm se každý tým měl zaměřit na jakoukoliv formu aktivismu v jeho zemi. My jsme si pro naši prezentaci vybrali téma Sametové revoluce, jako jeden z největších projevů aktivismu v historii.

V následujících dnech konference došlo i k odprezentování zbylých úkolů: předvedli jsme náš tanec v rámci Song&Dance, v němž jsme poukázali na aktuální problémy ve světě (znečišťování moří, korupce, šikana, plýtvání jídlem, ...) a na řadu přišla i naše pracně namalovaná kalika, která byla na konferenci sešita do 8 velkých pláten, se kterými jsme si následně vyzkoušeli pasivní protest na ulici ve městě. Stejně jako loni nás i tentokrát čekala společná večeře, na níž měl každý tým za úkol připravit jedno typické národní jídlo. My jsme tentokrát přišli nejen s českými bramboráky, ale především tradiční kyselicí.

Celý program konference byl velmi zajímavý. Jeden den jsme vyrazili do centra města, kde nás čekala prohlídka mořského akvária, či návštěva hned dvou muzeí: Slave Lodge, muzea o životě otroků v Jihoafrické republice a Six District Museum, zabývajícím se historií této městské části. Jeden z posledních dnů konference jsme stihli ještě prohlídku Kirstenbosch, Národní botanické zahrady, v níž jsme strávili příjemné dopoledne a dozvěděli se něco o zdejším podnebí a přírodních podmínkách.

Po týdnu plném skvělých zážitků byl bohužel čas rozloučit se se všemi novými kamarády, našimi hostitelskými rodinami a městem

samotným a vydat se na dlouhou cestu domů.

Na závěr bychom rádi poděkovali paní Kovaříkové za celoroční organizaci a přípravu týmu na konferenci, které se s námi poté zúčastnila, paní Daňkové za pomoc při práci na zadaných úkolech, panu Hudcovi taktéž za doprovod týmu do Kapského města a v neposlední řadě paní europoslankyni Dlabajové za podporu.

Naši celoroční práci, stejně jako průběh konferencí můžete sledovat na Facebooku i Instagramu.

Tým GC