6. 9. 2019 - Justýna Čeleďová, Tereza Zapletalová

Týdenní stáž v Bavorsku

Ve dnech 16. -21. 6. se nás šestnáct němčinářů třetího ročníku a septim zúčastnilo týdenní stáže na bavorských univerzitách pod vedením paní učitelky Janků a Černotíkové


Náš týden započal sedmihodinovou cestou do Norimberku s přestupem v Praze. Pokračovali jsme do Bayreuthu, kde jsme se díky skvělým orientačním schopnostem našich spolužáků dostali až na naše ubytování.

Hned ráno na nás čekala bohatá snídaně v podobě švédských stolů (nechyběla ani schwarzwaldská šunka!). Poté následovala prohlídka kampusu bayreuthské univerzity s tamějšími studentkami. Seznámili jsme se s německým školským systémem a díky přednáškám v námi zvolených oborech i s průběhem vyučování. Následoval oběd v menze a seznámení s nadšeným studentem Filipem z Česka. Celý den jsme zakončili návštěvou Volksfestu, plného cukrové vaty, tradičních krojů, kolotočů a nočního ohňostroje.

V úterý jsme odjeli směr Coburg, kde nám byla představena vysoká škola, která nabízí atraktivní technické obory se skvělým uplatněním v praxi.
Po přednášce o možnostech studia nás provedli areálem školy. Stihli jsme i malou procházku městem a vydali jsme se do Bambergu, kde jsme byli ubytovaní po zbytek naší stáže. 

Čtvrtý den strávený ve Würzburgu nás rozdělili na dvě skupiny, a to na ekonomicky zaměřenou a mediky. Podle oboru jsme navštívili skutečné přednášky, konkrétně embryologii a finance. Odpoledne naše šestnáctičlenná skupinka zavítala na FHWS Würzburg, jednu z nejmodernějších bavorských univerzit, zabývající se moderními technologiemi a designem. 
Zbylý čas všichni využili k prohlídce města a návštěvě hradu. 

Jelikož byl ve čtvrtek v celém Německu státní svátek, vydala se většina z nás do Norimberku, kde jsme, abychom na vlastní oči poznali historii tohoto města, navštívili bývalé sídlo nacistické strany. K večeru jsme všichni navštívili typickou bamberskou hospůdku a ochutnali tradiční bavorské jídlo Kloß mit Soß. Nemělo chybu!

Páteční dopoledne bylo věnováno prohlídce univerzity v Bambergu a přednášce, která nám přiblížila možnosti studia a stipendií v Bavorsku. Následovala už jen zpáteční cesta do Zlína. 

A pocity? Studium v Německu je určitě skvělá příležitost a stojí za zvážení. Má mnoho pozitiv – zajímavé studijní obory, dobré praktické uplatnění, zkušenosti, zlepšení jazyka, poznání nové kultury, tradic a lidí. Možná někteří z účastníků této stáže zasednou do lavic na některé z bavorských univerzit, kdo vi?

Na závěr chceme poděkovat paní učitelce Janků a Černotíkové za organizaci a trpělivost.