24. 5. 2020 - Mgr. Pavel Simkovič

Aktuální informace k přijímacím zkouškám 2019/2020

Vážené uchazečky a vážení uchazeči,

v souvislosti s mimořádnými opatřeními při šíření onemocnění covid-19 byl termín konání testů jednotné přijímací zkoušky stanoven na 8. června 2020 pro čtyřleté obory vzdělání (včetně nástavbových studií) a 9. června pro víceletá gymnázia. Náhradní termín zkoušky pro všechny typy oborů se uskuteční 23. června 2020. Podrobnější informace a zkušební schéma naleznete v sekci Uchazeči -  Informace k přijímacím zkouškám 2019/2020.


Na tomto odkazu je také umístěna vyhláška, která upravuje podmínky přijímacího řízení pro letošní školní rok. Ke stažení je zde i čestné prohlášení, které budete odevzdávat v den přijímacích zkoušek při vstupu do školy.

V pátek 22. 5. 2020 byla zákonným zástupcům uchazečů, kteří budou testy psát na naší škole, pozvánka s podrobnějšími informacemi. Následně byl zaslán ještě email. Zákonným zástupcům uchazečů, kteří budou psát testy na jiné škole a mají podanou přihlášku na naši školu, bude informační dopis zaslán tento týden.

Veškeré informace k přijímacímu řízení naleznete na stránkách Cermatu. https://prijimacky.cermat.cz/aktuality

Přejeme vám všem, aby komplikace spojené s přijímacími zkouškami v letošním roce nijak neovlivnily vaše výkony. My jako škola k tomu budeme maximálně nápomocni. U zkoušek vám přejeme klid a rozvahu, což jistě povede ke skvělým výsledkům.