19. 5. 2021 - RNDr. Jan Chudárek

Oficiální výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 (obor vzdělání: Gymnázium 79-41-K/81 osmileté, zveřejněné dne 19. 5. 2021)

výsledky přijímacího řízení pro osmiletý obor (79 - 41 -K/81) jsou zveřejněny v sekci Uchazeči (ZDE). Tento den zveřejnění – 19. květen 2021 – se považuje za den oznámení rozhodnutí o přijetí. V souladu s ustanovením § 60g  školského zákona musí zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit úmysl uchazeče vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o přijetí uchazeče ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Rozhodnutí o přijetí bylo zveřejněno a tudíž oznámeno 19. 5. 2021, takže termín uplatnění zápisového lístku je nejpozději do 2. 6. 2021. Rozhodnutí o přijetí se nerozesílají poštou.


Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke vzdělávání si mohou zákonní zástupci uchazečů vyzvednout ve čtvrtek 20. 5. 2021 od 12:00 do 17:30 hod a v pátek 21. 5. 2021 od 7:30 do 15:30 (použijte prosím boční vchod blíže k městu). Zákonní zástupci musí mít při vstupu do školy respirátory.

Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána doporučeným dopisem do vlastních rukou dne 21. května 2021.

Proti tomuto rozhodnutí lze v souladu s ustanovením § 60e odst. 3 školského zákona podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí u ředitele střední školy, jejíž činnost vykonává Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť, ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, Odboru školství, mládeže a sportu.  Vzor odvolání

RNDr. Jan Chudárek
ředitel školy