School

Address:  Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť
   Lesní čtvrť III 1364
 

 760 01 Zlín

ID (IČO): 00 55 91 05

School ID (IZO): 102 319 863

Account number: 2836661/0100, KB a. s.

Telephone: +420 - 577 585 111
Fax: +420 - 577 585 504

Data box: se8w9pi
Electronic mail room: podatelna@gymzl.cz

E-mail: gz@gymzl.cz
URL: http://www.gymzl.cz