Nadační fond

Nadační fond Gymnázia Zlín na Lesní čtvrti byl založen v roce 1994.

Hlavním úkolem fondu je zlepšování podmínek vzdělávání a zájmové činnosti studentů Gymnázia Zlín, Lesní čtvrť 1364.

Fond získává finanční prostředky zejména z darů rodičů studentů školy. Vyvíjí také vlastní aktivity organizováním kulturních, společenských a sportovních akcí. Takto získané finanční prostředky jsou investovány do nákupů učebních pomůcek, výpočetní techniky, výukových programů a na podporu mimoškolních aktivit studentů.

Výpis Nadačního fondu Gymnázia Zlín na Lesní čtvrti z nadačního rejstříku, vedeného Krajským obchodním soudem v Brně je uložen v kanceláři školy.

Další podrobné informace podají:
Mgr. Leoš Zdráhal, zdrahal@gymzl.cz, Ing. Jana Starobová, starobova@gymzl.cz.

Název: NADAČNÍ FOND Gymnázia Zlín

Sídlo: Lesní čtvrť III 1364, 760 01 Zlín

Identifikační číslo (IČO): 61 71 58 24

číslo účtu: 379937323/0300, vedený u ČSOB, a. s.