2017 - Canberra, Austrálie

Konference Global Classroom 31. 3. - 9. 4. 2017, Canberra, Austrálie

Global Classroom je mezinárodní projekt, jehož oficiální založení se datuje rokem 1996. Do projektu je v současnosti zapojeno sedm středních škol z Německa, Švédska, Británie, USA, Jihoafrické republiky, Austrálie a České republiky (Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť). V průběhu školního roku studenti vypracovávají zadané úkoly vycházející z hlavního tématu konference, jež je tradičně spjato se vzděláváním. Každoročně projekt vrcholí konferencí pořádanou jednou z účastnických škol, kde žáci prezentují zpracování zadaných úkolů, debatují o problémech a poznatcích získaných v průběhu práce na stanovených  úkolech. Hlavním tématem konference 2017 v Canbeře bylo Student Wellbeing. Hostitelskou školou byla University of Canberra Senior Secondary College Lake Ginninderra.

Konference sleduje i sociálně-kulturní hledisko, poznání kultury nejen hostitelské země, ale také kultur všech zemí účastníků konference, navázání osobních vztahů a pro studenty ze zemí, jejichž rodným jazykem není angličtina, zdokonalení v tomto mezinárodním jazyce a posílení sebedůvěry v komunikaci.

Program konference 2017 byl následující:

31. 3. - 2. 4.  Ice-breaker Camp

 • ve vzdělávácím centru Birrigai v přírodní rezervaci Tidbinbilla
 • tradiční přivítání zástupkyní Aboridžinců
 • přednáška o tradiční kultuře a způsobu života
 • „teambuildingové“ aktivity

2.4.  Zahajovací ceremoniál

3.4. Prezentace hlavního úkolu Task1: Student Wellbeing

 • průzkum ve škole či komunitě a jeho výsledky týkající se faktorů pozitivně ovlivňujících vzdělávání studentů
 • dva půldenní bloky
 • každá prezentace zakončena diskuzí či zhodnocením
 • prezentace skupiny z Gymnázia Zlín - Lesní čtvrť: https://infogr.am/welcome_your_first_project-375631

 

4.4. Kulturně-historické exkurze

 • National Museum
 • Australian War Memorial
 • National Gallery of Australia

5.4. Prezentace Task 2: Media Task a Task 3: Lake Idol

 • krátké kulturní vystoupení v rámci pravidelné akce hostitelské školy Lake Idol – soutěžní přehlídka hudebních, tanečních či dramatických vystoupení studentů školy
 • přednáška o australských plazech (Reptiles Inc. Talk)
 • přednáška o hlavním tématu: Well Being Talk (Prof. Thomas Nielsen)
 • prezentace Media Task – mediálního úkolu – video natočené a zpracované účastníky z jednotlivých zemí na téma Student Wellbeing

6.4. Kulturně-historické exkurze

 • National Arboretum
 • National Portrait Gallery
 • Museum of Australian Democracy
 • Parliament House
 • Czech Embassy, US Embassy

7.4. Sportovní aktivity / Příprava a prezentace Multinational Task / Closing Ceremony a Song and Dance Task

 • dopoledne: sportovní aktivity podporující zdravý duševní rozvoj
 • dopoledne: příprava Multinational Task - debaty o možnostech zlepšení podmínek pro vzdělávání ve školách v multinárodních skupinách na základě zkušeností z odlišných kulturních prostředí účastníků, příprava prezentací
 • odpoledne: prezentace Multinational Task, následné diskuze a zhodnocení, podněty pro práci studentských rad na školách
 • večer: Závěrečný ceremoniál – poděkování a zhodnocení konference; Song and Dance Task – kulturní vystoupení s akcentem  na tradice a kulturu země či současné kulturní trendy

8.4. Den s hostitelskými rodinami

9.4. Odjezd z Caberry

Svůj téměř třítýdenní pobyt v Austrálii zahájili studenti z Gymnázia Zlín – Lesní čtvrť v Melbourne, kde navštívili řadu kulturně-historických míst. Po ukončení konference se skupina přesunula do Sydney, kde si kromě tradičních turistických atrakcí užili i pobyt v unikátní australské přírodě.

Práci týmu z Gymnázia Zlín – Lesní čtvrť i průběh konference je možno sledovat na https://www.facebook.com/globalclassroomzlin/?fref=ts.

Celá akce byla realizována za finanční podpory Zlínského kraje, Statutárního města Zlína a Nadace Tomáše Bati.