Informace pro žáky maturitního ročníku

 

Pokyny k podání přihlášek ke studiu na vysokých školách

 

Údaje na přihlášku VŠ o naší škole:

Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť
Lesní čtvrť 1364, Zlín 761 37
IZO: 102 319 863
KKOV čtyřleté: 79-41-K/41, osmileté: 79-41-K/81

Údaje pro vyplnění přihlášky v elektronické či papírové formě včetně přehledu známek a pololetních průměrů obdrželi žáci a žákyně maturitního ročníku s výpisem z pololetního vysvědčení (přihláškový formulář, který lze se všemi dostupnými údaji vytisknout z matriky školy). Podle něho si žáci vyplní přihlášku eletronicky nebo si jej mohou také zkopírovat, dovyplnit a poslat písemně přímo). Vyplněný či z internetu vytištěný formulář elektronické přihlášky se známkami zkontroluje nejdříve třídní učitel (opatří svým podpisem) a pak jej potvrdí razítkem výchovná poradkyně.

Tipy pro vyplnění přihlášky na VŠ najdete například na serveru kampomaturite.cz


Jak na VŠ?

Newsletter společnosti Scio - aktuální číslo zpravodaje


Kam po maturitě?

dubnové vydání časopisu


Jak se dostat na VŠ?

E-booky společnosti Kampomaturite.cz

 


 

Informace pro žáky - studium tělovýchovných oborů

 

Pokud budete potřebovat k přihlášce posudek odborného - sportovního lékaře, zařiďte si prohlídku co nejdříve, její platnost je dostatečně dlouhá, takže ji využijete v únoru při podání přihlášky.

Na prohlídku se můžete objednat k MUDr. Nečasovi (sportovní lékař BN Zlín), nejlépe telefonicky (577 552 650).


Fakulta stavební VUT

informace pro uchazeče