Eduroam

O síti eduroam

Eduroam je zkratka z Education Roaming. Jedná se o počítačovou infrastrukturu pro transparentní používání sítí univerzit a jiných vzdělávacích institucí. Myšlenka vznikla na půdě TERENA (Trans-European Research and Education Networking Association). Cílem je takové propojení sítí všech účastníků, že uživatel jedné sítě se může pod svým účtem (udržovaným v domovské síti) připojit do libovolné z nich. Důsledkem pak je stejně jednoduché používání jako v případě mobilního roamingu. Technicky je přihlašování účastníků řešeno pomocí RADIUS serverů. V České republice projekt zaštiťuje sdružení CESNET, které se v projektu angažuje od samého počátku jako koordinátor a propagátor aktivit související s počítačovým roamingem nejen u nás, ale i v ostatních evropských zemích.

Infomace pro návštěvníky

  • SSID eduroam
  • ověřování je prováděno protokolem 802.1x

Návod k nastavení počítače pro práci s 802.1x naleznete na eduroam.cz.

Pro úspěšné ověření a následný přístup k Internetu potřebujete znát uživatelské jméno a heslo. Tyto údaje získáte ve své domovské organizaci.

Roamingová politika

About eduroam

Eduroam (education roaming) is an international roaming service for users in research, higher education and further education. It provides researchers, teachers, and students easy and secure network access when visiting an institution other than their own. Authentication of users is performed by their home institution, using the same credentials as when they access the network locally, while authorization to access the Internet and possibly other resources is handled by the visited institution. Users do not have to pay for using eduroam.

Information for visitors

  • SSID eduroam
  • Authentication is based on the 802.1x protocol

You need valid user credentials for successful login to the eduroam network. You should obtain these credentials as well as documentation for client device configuration and user support at your home institution.