Rozvoj žákovských kompetencí pro 21. století

Charakteristika projektuLogolink ESF

 

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Datum zahájení projektu: 2. 7. 2012

Datum ukončení projektu: 1. 7. 2014

Celkové způsobilé náklady projektu: 2.576.228,- Kč

Naše škola stejně jako většina dalších mimopražských středních škol využila příležitosti a zapojila se do projektu EU peníze středním školám. Dominantní aktivitou tohoto projektu je tvorba digitálních učebních materiálů, jako jsou dokumenty, tabulky, prezentace, výukové materiály pro interaktivní tabule a počítačové učebny. Do této aktivity se zapojili vyučující většiny vyučovaných předmětů na škole. V průběhu školního roku se jim podařilo vytvořit řadu kvalitních výukových prostředků, které v rámci ověření využili přímo také ve svých hodinách. Příprava dalších elektronických výukových materiálů nás čeká i v následujícím školním roce.

Druhá část projektu je zaměřena na finanční gramotnost žáků, která je v současné době velmi sledovaným a diskutovaným problém. Naše škola bude v rámci projektu připravovat vlastní výukové materiály, které mají za cíl tuto problematiku žákům přiblížit hlavně s důrazem na jejich praxi a budoucí život.