Ke stažení

Žádost o uvolnění z tělesné výchovy

 

Žádost o změnu volitelného předmětu

 viz návod Jak postupovat při změně volitelného předmětu

 

Žádost o dlouhodobé uvolnění z výuky

 

Žádost o vyhotovení stejnopisu vysvědčení

 

Žádost o opuštění areálu školy v době volných hodin - nezletilý žák

Žádost se může týkat pouze vícehodinových přestávek vzniklých z důvodu přesunu termínu semináře do odpoledních hodin, nikoli obědové polední pauzy, která je navíc často zkrácena posunem odpoledních vyučovacích hodin!

 

Žádost o uvolnění ze společné cesty na akci školy - zletilý žák / nezletilý žák

 

Souhlas s účastí na akci školy bez pedagogického doprovodu - zletilý žák / nezletilý žák

 

Žádost o nahrazení MZ z cizího jazyka certifikovanou jazykovou zkouškou

Žádost se odevzdává v kabinetu výchovného poradenství do 31. března 2023. Součástí žádosti je ověřená kopie certifikátu - žák předloží originál a kopii, jejíž správnost škola na základě předloženého originálu ověří. Seznam nahrazujících certifikovaných zkoušek je k nahlédnutí na stránkách Maturita.

 

Žádost o ISIC kartu (Název školy vypište přesně: Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť)

Vyplněnou žádost, fotografii a 350,- Kč odevzdejte ZŘ Dlouhému.

Informace o pravidlech pro užívání průkazu ISIC a zpracování osobních údajů