Roční plán

 

Roční plán na školní rok 2021/22
  ZÁŘÍ
1. 9. Zahájení školního roku
1. 9. Fotografování učitelského sboru
1., 3. 9. Opravné maturitní zkoušky
2. - 3. 9. Seznamovací pobyt - primy
2. - 13. 9. ERASMUS+ KA1: outdoor course, Tenerife 
6. - 7. 9. Ostrá expedice bronzové úrovně Mezinárodní cena vévody z Edinburghu - Vizovické vrchy - dvě skupiny účastníků
7. 9. Třídní schůzky prim a prvních ročníků
10. 9. Registrace na Mock Testy FCE a CAE
13. - 15. 9. Geografické cvičení (Jedovnice) 
17. 9. Online Mock Testy FCE a CAE
17. 9. Beseda zájemců ze 3. a 4. ročníků o studium v Bavorsku - program BayBIDS
17. 9. Termín ukončení registrace do kurzů CTM Online programu podzimního semestru
17. 9. Jednodenní zájezd - Jeseníky
24. 9. Evropský den jazyků na GYMZL (v rámci projektu ERASMUS+ KA2 Richesses de la diversité)
24. 9.  Noc vědců 2021 na UTB Zlín
29. 9.  Beseda s pracovníky Horizontu o.p.s. 
30. 9. - 10. 10. Výměnný pobyt španělských žáků z Colegio Santo Domingo ve Valencii na GYMZL
září Knihovnické lekce prim a 1. ročníků (školní knihovna)
září Literárně-historické exkurze 4. ročníků a oktáv do Prahy
září Zahájení e-Twinningových projektů - 1x pro nižší gymnázium (Pen Pals), 1x pro vyšší gymnázium (Let´s Stop the World Warming International Project S.O.S. 2)
září Exkurze do města Příbor, rodiště S. Freuda
září Logická olympiáda - registrace
září  Matematická olympiáda - zahájení soutěže
září Matematická olympiáda kat. P - zahájení soutěže
září - červen Přednášky a diskuze s pozvanými hosty (SV+EK)
září - červen Úklid naučné stezky Lazy
   
ŘÍJEN
30. 9. - 10. 10. Výměnný pobyt španělských žáků z Colegio Santo Domingo ve Valencii na GYMZL
1. - 29. 10. Zápis k mezinárodním zkouškám z francouzského jazyka DELF Scolaire
4. - 8. 10. ERASMUS+ KA1: ICT metodologický kurz, Sevilla, Španělsko
8. - 21. 10. Logická olympiáda - základní (školní) kolo
12. 10. Dia de la Hispanidad
13. 10.  Přírodovědný klokan
14. - 15. 10. ERASMUS DAYS (v rámci projektu ERASMUS+ KA2 Richesses de la diversité)
14. - 16. 10. Ekoolympiáda 
25. 10. Návštěva Parlamentu ČR
26. - 27. 10. 6. ročník semináře Cesta do hlubin studia chemie (PřF UK v Praze)
27. - 29. 10. Podzimní prázdniny
30. 10. - 11. 11. Výměnný pobyt žáků FJ GYMZL na partnerské škole College Emilien Adam de Villiers v Saint-Pierre, Réunion v rámci projektu ERASMUS+ KA2
říjen Po stopách Engelchena - jednodenní exkurze na Ploštinu a do jejího okolí 
říjen Exkurze do SAO Zlín - Klečůvka - semináře D
říjen Seminář k Matematické olympiádě kat. A
říjen KSICHT – Korespondenční Seminář Inspirovaný Chemickou Tematikou (první série úloh)
říjen Fyzikální olympiáda - zahájení 63. ročníku
říjen Záložka do knihy spojuje školy
říjen - listopad Přípravný seminář k Chemické olympiádě kat. A
   
LISTOPAD
30. 10. - 11. 11. Výměnný pobyt žáků FJ GYMZL na partnerské škole College Emilien Adam de Villiers v Saint-Pierre, Réunion v rámci projektu ERASMUS+ KA2
4. 11. Beseda s novinářkou Petrou Procházkovou
5. 11. Logická olympiáda - krajské kolo
8. 11.  KSICHT - termín ukončení odesílání řešení úloh 1. série
15. 11. Matematická olympiáda kat. P - ukončení domácího kola 
19. 11. Náboj Junior
23. 11. Pedagogická rada - 1. čtvrtletí
23. 11. Třídní schůzky
23. 11. Konzultace s rodiči
23. - 26. 11. DELF Scolaire - Mezinárodní zkoušky z FJ na našem gymnáziu - úroveň A1, A2, B1, B2
24. 11. DSD II - písemná část
25. 11. Volno pro žáky maturitního ročníku - individuální návštěvy veletrhu Gaudeamus v Brně
25. 11.  Dějepisná soutěž gymnázií - finále v Chebu
26. - 27. 11. Den otevřených dveří společný pro střední školy ZK
29. 11. Logická olympiáda - finále
30. 11. Předvánoční minijarmark - výrobky klientů a klientek z chráněných dílen ve Zlíně a UH
30. 11.  Matematická olympiáda kat. A - ukončení domácího kola 
30. 11.  Internetová Matematická olympiáda - týmová soutěž
listopad Konference pro vyučující AJ - NIDV Zlín
listopad AJ - Přednáška Michaely Čaňkové
listopad Soutěž Best In English
listopad Pilotní zkouška DSD II
listopad Soutěž Mundo Hispano (FF Brno)
listopad Okresní a krajský soud Zlín - hlavní líčení v trestní věci
listopad Beseda na téma "Senát jako ústavní pojistka"
listopad Školní kolo Dějepisné olympiády 
listopad Seminář k Matematické olympiádě kat. B, C
listopad MA - přednáška Mgr. Vladimíra Vaňka
listopad MA - přednáška prof. Josefa Molnára
listopad Mathrace - internetová matematická týmová soutěž
listopad Ekoprogram - Velké šelmy
listopad Týden vědy a techniky Akademie věd České republiky
listopad Chemická olympiáda kat. A - odevzdání domácí části školního kola, školní kolo, kontrolní test a praktická část
listopad Bobřík informatiky
listopad Robosoutěž
listopad - prosinec Sociometrická šetření - klima třídy
   
PROSINEC
1. 12. Odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce
7. 12. Matematická olympiáda kat. A - školní kolo 
11. 12. Cambridge Exams - Lingua Centrum
14. 12. Biologická olympiáda kat. C, D - školní kolo
23. 12. - 2. 1. Vánoční prázdniny
prosinec  Olympiáda v českém jazyce - školní kolo
prosinec Předvánoční turnaj ve scrabble (knihovna gymnázia)
prosinec Recitační soutěž - školní kolo soutěže pro nižší i vyšší gymnázium
prosinec AJ - přednáška Simona Gilla
prosinec DSD II - ústní část zkoušky
prosinec Předvánoční charitativní akce v rámci projektu ERASMUS+ KA2 Richesses de la diversité
prosinec Exkurze MRK a mešita Brno
prosinec Beseda s pracovníky Horizontu o.p.s.
prosinec Návštěva  expozice Muzea a nebo Památníku Tomáše Bati, případně vily Tomáše Bati - seminář D
prosinec Brloh - matematická týmová soutěž (pokračování)
prosinec  Dárcovství krve - beseda s MUDr. Stavařovou
prosinec Kurzy první pomoci
prosinec Chemická olympiáda kat. A - krajské kolo 
prosinec Hodina moderní chemie - blok přednášek v rámci projektu VŠCHT Praha
prosinec Přednášky pro žáky seminářů z chemie v rámci nabídky FT UTB Zlín „Věda na přání“
   
LEDEN
4. 1. Matematická olympiáda kat. Z9 - ukončení domácího kola 
8. 1.  Cambridge Exams - PC varianta - FCE
9. - 14. 1. LVZ kvarty + 1.  ročníky
11. 1. Matematická olympiáda kat. A - krajské kolo 
15. 1. Cambridge Exams - PC varianta - CAE
17. 1. Matematická olympiáda kat. B, C - ukončení domácího kola
25. 1. Matematická olympiáda kat. B, C - školní kolo 
26. 1.  Matematická olympiáda kat. Z9 - okresní kolo 
26. 1. Uzavření klasifikace
27. 1. Zápis známek a výchovných opatření do programu Bakaláři
27. 1. Pololetní pedagogická rada
31. 1. Předávání vysvědčení
leden Olympiáda v českém jazyce - okresní kolo
leden Soutěže v jazyce anglickém - školní kola
leden Soutěž v jazyce německém - školní kolo II. a  III. kat.
leden Okresní kolo Dějepisné olympiády 
leden Zeměpisná olympiáda - školní kolo 
leden Chemická olympiáda kat. A - národní kolo, 58. ročník
leden Fyzikální olympiáda - uzavření a vyhodnocení domácího kola kat. A, E, F
leden Fyzikální olympiáda - krajské kolo kat. A
leden Fyzikální olympiáda - okresní kolo kat. E, F
leden Hokejové utkání
   
ÚNOR
4. 2. Pololetní prázdniny
7. - 11. 2. Jarní prázdniny
14. 2.  Biologická olympiáda kat. B - školní kolo
17. 2. Biologická olympiáda kat. A - školní kolo
21. - 25. 2. Soutěž v jazyce francouzském - školní kolo
21. - 25. 2. Soutěž v jazyce španělském - školní kolo
22. 2. Den otevřených dveří
únor Mock testy Cambridge Exams
únor Pilotní zkouška DSD I
únor Soutěž v jazyce německém - okresní kolo II. a  III. kat.
únor Beseda s pracovníky Mediační a probační služby ve Zlíně
únor Zeměpisná olympiáda - okresní kolo 
únor Pythagoriáda 6. - 8. tříd - školní kolo
únor Chemická olympiáda kat. D - odevzdání domácí části školního kola, kontrolní test, praktická část 
únor Robogames
únor Robotiáda
únor Středoškolská odborná činnost - termín přihlášení do školního kola
únor - březen Krocení literární múzy - jednodenní seminář tvůrčího psaní ve spolupráci s Památníkem písemnictví na Moravě
únor - březen Chemická olympiáda kat. C - odevzdání domácí části školního kola, kontrolní test, praktická část
únor - březen Chemická olympiáda kat. D - okresní a krajské kolo
únor - duben Prezentiáda
   
BŘEZEN
20. - 23. 3. Matematická olympiáda kat. A - ústřední kolo 
20. - 24. 3. LVZ sekundy
24. - 27. 3. Global Classroom Online Conference (Austrálie)
29. 3. Pedagogická rada - 3. čtvrtletí
29. 3. Třídní schůzky
29. 3. Konzultace s rodiči
březen DSD I - písemná část
březen Předávání diplomů DELF
březen Celostátní soutěž Frankofonie
březen Den Frankofonie 
březen Výměnný pobyt  žáků GYMZL na Colegio Santo Domingo ve Valencii, Španělsko
březen DD, MŠ, ZŠ a Praktická škola Zlín - Lazy - návštěva
březen Dějepisná soutěž gymnázií - krajské kolo
březen Krajské kolo Dějepisné olympiády 
březen Klokan 2021 - mezinárodní matematická soutěž
březen Náboj 2020 - mezinárodní týmová matematická soutěž
březen Biologická olympiáda kat. A - krajské kolo
březen Fyzikální olympiáda - krajské kolo kat. E
březen Středoškolská odborná činnost - odevzdání práce, školní kolo
březen - duben DSD I - ústní část
březen - duben Chemická olympiáda kat. B - odevzdání domácí části školního kola, kontrolní test, praktická část
březen - duben Exkurze Olomouc - seminář dějin umění - Krajská galerie
březen - duben Středoškolská odborná činnost - okresní kolo soutěže
   
DUBEN
5. 4. Matematická olympiáda kat. B, C - krajské kolo
12. 4.  Matematická olympiáda kat. Z6, Z7, Z8 - okresní kolo
12. 4. Přijímací zkoušky - 1. termín (4leté gymnázium)
13. 4. Přijímací zkoušky - 2. termín (4leté gymnázium)
14. 4. Velikonoční prázdniny
19. 4. Přijímací zkoušky - 1. termín (8leté gymnázium)
20. 4. Přijímací zkoušky - 2. termín (8leté gymnázium)
25. - 26. 4. Botanická exkurze Pálava
28. 4. Pedagogická rada maturitního ročníku
29. 4. Vydání výročního vysvědčení v maturitním ročníku
duben Maturitní zkouška - písemné a praktické zkoušky profilové  části
duben Olympiáda v českém jazyce - krajské kolo 
duben Velikonoční minijarmark výrobků klientů  a klientek z chráněných dílen v UH a ve Zlíně
duben  Dějepisná exkurze - moderní dějiny
duben Día de Cervantes
duben Geografická přednáška agentury Pohodáři 
duben Biologická olympiáda kat. B - krajské kolo 
duben Biologická olympiáda kat. C - okresní kolo
duben Biologická olympiáda kat. D - okresní kolo, účast žáků + organizace
duben Chemická olympiáda kat. C - krajské kolo
duben Fyzikální olympiáda - krajské kolo kat. B, C, D
duben ScratchCup (IF)
duben Sportovní dny s Gymnáziem Partizánské (Partizánske) 
duben - květen Výměnný pobyt žáků z partnerské školy College Emilien Adam de Villiers, Saint-Pierre, Réunion na GYMZL
duben - květen Historiáda
duben - květen Chemická olympiáda kat. B - krajské kolo 
duben - květen Exkurze 1PAB - fyzika (Pevnost poznání nebo IQ Park)
duben - květen Exkurze do galerií (Brno)
duben - květen Středoškolská odborná činnost - krajské kolo
   
KVĚTEN
2. - 5. 5. Didaktické testy společné části MZ
16. - 20. 5. Ústní zkoušky profilové a společné části maturitní zkoušky 1. týden
17. 5. Rozřazovací testy pro budoucí žáky prim
23. - 27. 5. Ústní zkoušky profilové a společné části maturitní zkoušky 2. týden
24. 5. Rozřazovací testy pro budoucí žáky 1. ročníku
25. - 27. 5. Orientační dny pro žáky 1BD
30. 5. - 1. 6. Orientační dny pro žáky 1AC
květen Literárně-historické exkurze 3. ročníků a septim (Praha) 
květen Literární jaro Zlín - beseda se spisovateli
květen Exkurze na BC knihovny UP Olomouc
květen Cvičná / ostrá expedice DofE
květen Pythagoriáda 6. - 8. tříd - okresní kolo
květen Biologická olympiáda kat. C - krajské kolo 
květen Biologická olympiáda kat. D - krajské kolo; účast žáků + organizace
květen Fyzikální soutěž pro primy a sekundy
květen - červen Spolupráce s KGVUZ a Muzeem JV Moravy – edukační programy
   
ČERVEN
1. - 3. 6. Orientační dny pro žáky 5QAB
6. 6. Slavnostní vyřazení maturantů
12. - 17. 6. LSK: voda, turistika, cyklo, zlínský
23. 6. Uzavření klasifikace, zápis známek a výchovných opatření do programu Bakaláři
24. 6. Pedagogická rada
24. 6. Třídnické hodiny
27. - 29. 6. Školní výlety tříd nižšího gymnázia
27. - 29. 6. Projektové dny pro třídy vyššího gymnázia
30. 6.  Ukončení projektu ERASMUS+ KA2 "Richesses de la diversité"
30. 6. Předání vysvědčení, slavnostní ukončení školního roku
červen  Testy Cambridge Exams
červen Přednáška Simona Gilla
červen  Prohlídka Šachovy synagogy a židovského hřbitova v Holešově
červen Zlínské jaro - festival demokracie a občanské společnosti
červen Cvičná / ostrá expedice DofE
červen Středoškolská odborná činnost - celostátní přehlídka