Roční plán

Roční plán na školní rok 2020/21
   
31. 8. - 2. 9. Seznamovací pobyt - primy
1. 9. Zahájení školního roku
1. 9. Fotografování učitelského sboru
1., 4. 9. Opravné maturitní zkoušky
1. - 4. 9. Ostrá expedice zlaté úrovně Mezinárodní cena vévody z Edinburghu - České Švýcarsko
7. - 9. 9. Geografické cvičení (Jedovnice) 
8. 9.. Třídní schůzky prim a prvních ročníků
16. 9. Registrace na Mock Testy FCE a CAE
18. 9. Seminář Descartes JR
21. - 22. 9. Ostrá expedice bronzové úrovně Mezinárodní cena vévody z Edinburghu - Chřiby
23. 9. Mock Testy FCE a CAE
25. 9. Evropský den jazyků na GYMZL (v rámci projektu ERASMUS+ KA2 Richesses de la diversité)
září Knihovnické lekce prim a 1. ročníků (školní knihovna)
září Logická olympiáda - registrace
září  Matematická olympiáda - zahájení soutěže
září Matematická olympiáda kat. P - zahájení soutěže
září - červen Přednášky a diskuze s pozvanými hosty (SV+EK)
září - červen Úklid naučné stezky Lazy
   
ŘÍJEN
1. 10. Adaptační program 1C
3. - 10. 10. ERASMUS+ KA1: metodolodický kurz v Alliance Francaise, Bordeaux, Francie
8. 10. Volno pro žáky maturitního ročníku - individuální návštěvy Gaudeamus Roadshow ve Zlíně
8. - 10. 10. Ekoolympiáda (Valašské Klobouky)
8. - 21. 10. Logická olympiáda - základní (školní) kolo
12. 10. Dia de la Hispanidad
12. - 16. 10. ERASMUS+ KA1: metodologický kurz, Sevilla, Španělsko
12. - 23. 10. Zápis k mezinárodním zkouškám z francouzského jazyka DELF Scolaire
14. 10.  Přírodovědný klokan
15. 10.  Erasmus days - prezentace programu DofE pro tercie
15. - 16. 10. ERASMUS DAYS (v rámci projektu ERASMUS+ KA2 Richesses de la diversité)
23. 10.  Matematický klokan 2020 
29. - 30. 10. 6. ročník semináře Cesta do hlubin studia chemie (PřF UK v Praze)
29. - 30. 10. Podzimní prázdniny
říjen Fyzikální olympiáda - zahájení 62. ročníku
říjen KSICHT – Korespondenční Seminář Inspirovaný Chemickou Tematikou (první série úloh)
říjen Po stopách Engelchena - jednodenní exkurze na Ploštinu a do jejího okolí
říjen Realizace matematických aktivit v projektu INTERREG
říjen Seminář k Matematické olympiádě kat. A
říjen Záložka do knihy spojuje školy
říjen - listopad Přípravný seminář k Chemické olympiádě kat. A
   
LISTOPAD
2. - 8. 11. Týden vědy a techniky Akademie věd České republiky
3. 11. Pilotní zkouška DSD II
6. 11. Logická olympiáda - krajské kolo
8. - 14. 11. ERASMUS+ KA1: metodologický kurz, Kanárské ostrovy, Španělsko
9. 11.  KSICHT - termín ukončení odesílání řešení úloh 1. série
10. 11. Ekoprogram - Velké šelmy
15. 11. Matematická olympiáda kat. P - ukončení domácího kola 
19. 11. Seminář k Matematické olympiádě kat. B, C
20. 11. Náboj Junior
20. - 21. 11. Den otevřených dveří společný pro střední školy ZK
24. 11. Pedagogická rada - 1. čtvrtletí
24. 11. Třídní schůzky
24. 11. Konzultace s rodiči
24. 11.  Internetová Matematická olympiáda - týmová soutěž
24. 11. DSD II - písemná část
24. - 27. 11. DELF Scolaire - Mezinárodní zkoušky z FJ na našem gymnáziu - úroveň A1, A2, B1, B2
27. 11. Noc vědců 2020 na téma "Člověk a robot" (FT UTB Zlín)
listopad Bobřík informatiky
listopad Chemická olympiáda kat. A - odevzdání domácí části školního kola, školní kolo, kontrolní test a praktická část
listopad Konference pro vyučující AJ - NIDV Zlín
listopad MA - přednáška Mgr. Vladimíra Vaňka
listopad MA - přednáška prof. Josefa Molnára
listopad Mathrace - internetová matematická týmová soutěž
listopad Okresní a krajský soud Zlín - hlavní líčení v trestní věci
listopad Přednáška Michaely Čaňkové
listopad Předvánoční minijarmark - výrobky klientů a klientek z chráněných dílen ve Zlíně a UH
listopad Soutěž Best In English
listopad Školní burza Radost za euro (v rámci projektu ERASMUS+ KA2 Richesses de la diversité)
listopad Výměnný pobyt žáků FJ GYMZL na partnerské škole College Emilien Adam de Villiers v Saint-Pierre, Réunion v rámci projektu ERASMUS+ KA2 (náhradní termín duben 2021)
   
PROSINEC
1. 12. Odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce
1. - 2. 12. DSD II - ústní část zkoušky
2. 12. Matematická olympiáda kat. A - ukončení domácího kola 
8. 12. Matematická olympiáda kat. A - školní kolo 
8. 12. Biologická olympiáda kat. C, D - školní kolo
12. 12. Cambridge Exams - Lingua Centrum
17. 12.  Dárcovství krve - beseda s MUDr. Stavařovou
21. - 22. 12. Alternativní výuka
23. 12. - 3. 1. Vánoční prázdniny
prosinec Brloh - matematická týmová soutěž (pokračování)
prosinec Exkurze MRK a mešita Brno
prosinec Hodina moderní chemie - blok přednášek v rámci projektu VŠCHT Praha
prosinec Chemická olympiáda kat. A - krajské kolo 
prosinec Kurzy první pomoci
prosinec  Olympiáda v českém jazyce - školní kolo
prosinec Přednášky pro žáky seminářů z chemie v rámci nabídky FT UTB Zlín „Věda na přání“
prosinec Předvánoční charitativní akce v rámci projektu ERASMUS+ KA2 Richesses de la diversité
prosinec Předvánoční turnaj ve scrabble (knihovna gymnázia)
prosinec Recitační soutěž - školní kolo soutěže pro nižší i vyšší gymnázium
   
LEDEN
4. 1. Matematická olympiáda kat. Z9 - ukončení domácího kola 
9. 1. Cambridge Exams - PC varianta - FCE
10. - 15. 1. LVZ kvarty + 1.  ročníky
12. 1. Matematická olympiáda kat. A - krajské kolo 
16. 1.  Cambridge Exams - PC varianta - CAE
19. 1. Matematická olympiáda kat. B, C - ukončení domácího kola
22. 1. UPOL - Olomoucký fyzikální kaleidoskop
25. 1. Uzavření klasifikace
25. 1. Zápis známek a výchovných opatření do programu Bakaláři
26. 1. Pololetní pedagogická rada
26. 1. Matematická olympiáda kat. B, C - školní kolo 
27. 1.  Matematická olympiáda kat. Z9 - okresní kolo 
28. 1. Předávání vysvědčení
29. 1. Pololetní prázdniny
leden Ekonomické mozky - MU Brno, celorepubliková soutěž - VP EKO
leden Fyzikální olympiáda - uzavření a vyhodnocení domácího kola kat. A, E, F
leden Fyzikální olympiáda - krajské kolo kat. A
leden Fyzikální olympiáda - okresní kolo kat. E, F
leden Hokejové utkání
leden Chemická olympiáda kat. A - národní kolo, 57. ročník
leden Olympiáda v českém jazyce - okresní kolo
leden Prezentiáda - školní kolo 
leden Pythagoriáda 6. - 8. tříd - školní kolo
leden Slavnostní předávání bronzových a stříbrných cen DofE
leden Soutěž v jazyce německém - školní kolo II. a  III. kat.
leden Soutěže v jazyce anglickém - školní kola
leden Zeměpisná olympiáda - školní kolo 
   
ÚNOR
4. 2. Biologická olympiáda kat. B - školní kolo
8. 2.  Biologická olympiáda kat. A - školní kolo
9. 2. Den otevřených dveří
22. - 26. 2. Soutěž v jazyce francouzském - školní kolo
22. - 26. 2. Soutěž v jazyce španělském - školní kolo
únor Chemická olympiáda kat. D - odevzdání domácí části školního kola, kontrolní test, praktická část 
únor Mediační a probační služba Zlín
únor Návštěva v Horizonzu o.p.s. - v centru pomoci lidem s handicapem
únor Pilotní zkouška DSD I
únor Soutěž v jazyce německém - okresní kolo
únor Středoškolská odborná činnost - termín přihlášení do školního kola
únor Zeměpisná olympiáda - okresní kolo 
únor - březen Exkurze na výstavy do vídeňských muzeí a galerií
únor - březen Chemická olympiáda kat. C - odevzdání domácí části školního kola, kontrolní test, praktická část
únor - březen Chemická olympiáda kat. D - okresní a krajské kolo
únor - březen Krocení literární múzy - jednodenní seminář tvůrčího psaní ve spolupráci s Památníkem písemnicrví na Moravě
   
BŘEZEN
1. - 8. 3. ERASMUS+ KA1: metodologický kurz, Sardinie, Itálie
5. 3. Matematická olympiáda kat. Z6, Z7, Z8 - ukončení domácího kola 
8. - 12. 3. Jarní prázdniny
14. - 18. 3. LVZ sekundy
16. 3. Matematická olympiáda kat. Z9 - krajské kolo 
19. 3.  Předávání diplomů DELF
19. 3. Klokan 2021 - mezinárodní matematická soutěž
21. - 24. 3. Matematická olympiáda kat. A - ústřední kolo 
24. 3. DSD I - písemná část
30. 3. Pedagogická rada - 3. čtvrtletí
30. 3. Třídní schůzky
30. 3. Konzultace s rodiči
30. 3. Matematická olympiáda kat. B, C - krajské kolo
31. 3.  Matematická olympiáda kat. Z6, Z7, Z8 - okresní kolo
březen Biologická olympiáda kat. A - krajské kolo
březen Celostátní soutěž Frankofonie (distanční)
březen DD, MŠ, ZŠ a Praktická škola Zlín - Lazy - návštěva
březen Dějepisná soutěž gymnázií - krajské kolo
březen Den Frankofonie 
březen Ekonomicko - manažerská olympiáda,  UTB Zlín - VP EKO
březen Fyzikální olympiáda - krajské kolo kat. E
březen  Jarní minijarmark - prodej výrobků klientů a klientek z chráněných dílen ve Zlíně a UH
březen Náboj 2020 - mezinárodní týmová matematická soutěž
březen Pythagoriáda 6. - 8. tříd - okresní kolo
březen Středoškolská odborná činnost - odevzdání práce, školní kolo
březen Virtuální hodiny se žáky z partnerské školy College Emilien Adam de Villiers, Saint-Pierre, Réunion (v rámci projektu ERASMUS+ KA2)
březen - duben Středoškolská odborná činnost - okresní kolo soutěže
březen - duben Chemická olympiáda kat. B - odevzdání domácí části školního kola, kontrolní test, praktická část
březen - duben Exkurze Olomouc - seminář dějin umění - Krajská galerie
   
DUBEN
1. 4. Velikonoční prázdniny
28. - 29. 4. Biologická exkurze (Pálava)
29. 4. Pedagogická rada maturitního ročníku
30. 4. Vydání výročního vysvědčení v maturitním ročníku
duben Biologická olympiáda kat. B - krajské kolo 
duben Biologická olympiáda kat. C - okresní kolo
duben Biologická olympiáda kat. D - okresní kolo, účast žáků + organizace
duben Día de Cervantes - Maraton ve čtení románu Don Quijote
duben Fyzikální olympiáda - krajské kolo kat. B, C, D
duben Geografická přednáška agentury Pohodáři 
duben Chemická olympiáda kat. C - krajské kolo
duben Maturitní zkouška - písemné zkoušky profilové  části
duben Olympiáda v českém jazyce - krajské kolo ?
12. 4. Přijímací zkoušky - 1. termín (4leté gymnázium)
14. 4. Přijímací zkoušky - 1. termín (8leté gymnázium)
13. 4. Přijímací zkoušky - 2. termín (4leté gymnázium)
15. 4. Přijímací zkoušky - 2. termín (8leté gymnázium)
duben ScratchCup
duben Sportovní dny s Gymnáziem Partizánské (Partizánske) 
duben Uzavření a vyhodnocení domácího kola FO kat. B, C, D
duben Výměnný pobyt španělských žáků z Colegio Santo Domingo ve Valencii na GYMZL (???)
duben - květen Exurze do Krajské galerie výtvarného umění (edukační programy)
duben - květen Chemická olympiáda kat. B - krajské kolo 
duben - květen Středoškolská odborná činnost - krajské kolo
   
KVĚTEN
10. - 12. 5. Orientační dny pro žáky 1AD
12. - 14. 5. Orientační dny pro žáky 5QAB
17. - 21. 5. Ústní zkoušky profilové a společné části maturitní zkoušky 1. týden
18. 5. Rozřazovací testy pro budoucí žáky prim
24. - 28. 5. Ústní zkoušky profilové a společné části maturitní zkoušky 2. týden
25. 5. Rozřazovací testy pro budoucí žáky 1. ročníku
26. - 28. 5. Orientační dny pro žáky 1BC
květen Biologická olympiáda kat. C - krajské kolo 
květen Biologická olympiáda kat. D - krajské kolo; účast žáků + organizace
květen Cvičná / ostrá expedice DofE
květen Exkurze na BC knihovny UP Olomouc
květen Fyzikální soutěž pro primy a sekundy
květen Geografická přednáška agentury Pohodáři 
květen Literárně-historické exkurze 3. ročníků a septim (Praha) 
květen Literární jaro Zlín - beseda se spisovateli
květen Výměnný pobyt žáků z partnerské školy College Emilien Adam de Villiers, Saint-Pierre, Réunion na GYMZL
květen - červen Spolupráce s KGVUZ a Muzeem JV Moravy – edukační programy
   
ČERVEN
14. - 18. 6. LSK: voda, turistika, cyklo, zlínský
22. 6. Uzavření klasifikace, zápis známek a výchovných opatření do programu Bakaláři
23. - 25. 6. Školní výlety tříd nižšího gymnázia
23. - 25. 6. Projektové dny pro třídy vyššího gymnázia
28. 6. Pedagogická rada
28. - 29. 6. Třídnické hodiny
30. 6. Předání vysvědčení, slavnostní ukončení školního roku
červen Cvičná / ostrá expedice DofE
červen  Prohlídka Šachovy synagogy a židovského hřbitova v Holešově
červen Přednáška Simona Gilla
červen Středoškolská odborná činnost - celostátní přehlídka
červen Zlínské jaro - festival demokracie a občanské společnosti