Roční plán

ZÁŘÍ
31. 8. - 2. 9. Seznamovací pobyt - primy
1. 9. Zahájení školního roku
1. 9. Fotografování učitelského sboru
1. - 2. 9. Opravné maturitní zkoušky
2. - 4. 9. Letní škola přírodních věd 2022 - IKAP II ZK, FT UTB Zlín, Rožnov p. R.
5. - 7. 9. Geografické cvičení (Jedovnice) 
6. 9. Třídní schůzky prim a prvních ročníků
6. 9. CTM Online - schůzka zájemců o online kurzy s koordinátorem, představení nabídky
14. 9. Středoškolská odborná činnost – přednáška o soutěži
16. 9. Termín ukončení registrace do kurzů CTM Online programu
17. - 23. 9. Výměnný pobyt na partnerské škole Limbach - Oberfrohna (BRD)
18. - 23. 9. CERN, Technorama
18. - 26. 9. Výměnný pobyt žáků GYMZL na Centro Formación Somorrostro v Bilbau v rámci programu Erasmus+
21. 9. Předávaní zlatých cen Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu, Fundraising Gala Dinner za přítomnosti prince Edvarda
22. 9. Překážkový závod - Special forces junior challenge Olomouc
23. 9. Registrace na Mock Testy FCE a CAE
23. 9. Jednodenní geograficko-turistická exkurze Malá Fatra
30. 9. Online Mock Testy FCE a CAE
30. 9. Noc vědců 2022 na UTB Zlín
září Knihovnické lekce prim a 1. ročníků (školní knihovna)
září Holešov - židovské památky - exkurze pro 1, ročníky a kvinty
září Zahájení e-Twinningového projektu pro vyšší gymnázium s gymnáziem Marienberg, SRN
září Dobrovolnická činnost ve spolupráci s MMZ
září Besedy a workshopy s odborníky, se zástupci nadací, spolků a s absolventy naší školy
září Exkurze - dějiny židovství v Holešově
září Logická olympiáda - registrace
září  Matematická olympiáda kat. A - zahájení soutěže
září Matematická olympiáda kat. P - zahájení soutěže
září AŠSK Baskebal SŠ - okresní kolo
září Vybrané sportovní soutěže AŠSK (florbal, volejbal, atletika ...)
září - červen Úklid naučné stezky Lazy
   
ŘÍJEN
1. - 29. 10. Zápis k mezinárodním zkouškám z francouzského jazyka DELF Scolaire
3. 10. CTM Online - zahájení online studia kurzů
3. - 7. 10. Pobyt žáků septim na gymnáziu v Marienbergu
6. - 7. 10. Sportovní družební setkání s gymnáziem Partizánské 
8. - 21. 10. Logická olympiáda - základní (školní) kolo
12. 10. Přírodovědný klokan
13. - 14. 10. Ostrá expedice bronzové úrovně - Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
13. - 15. 10. Ekoolympiáda 
17. - 21. 10. Pythagoriáda NG - školní kolo
18. 10. MA - přednáška Mgr. Vladimíra Vaňka
19. 10. Seminář k Matematické olympiádě kat. A
26. - 27. 10. 7. ročník semináře Cesta do hlubin studia chemie (PřF UK v Praze)
26. - 28. 10. Podzimní prázdniny
31. 10. Chemická olympiáda kat. A - odevzdání domácí části školního kola, registrace a přihlášení do kategorie
říjen Po stopách Engelchena - jednodenní exkurze na Ploštinu a do jejího okolí 
říjen Výměnný pobyt španělských žáků z Colegio Santo Domingo ve Valencii na GYMZL
říjen ERASMUS+ KA1: individuální mobility žáků, Bilbao, Španělsko
říjen Dia de la Hispanidad
říjen Exkurze do SAO Zlín - Klečůvka - semináře D
říjen Dobrovolnická činnost ve spolupráci s MMZ
říjen Besedy a workshopy s odborníky, se zástupci nadací, spolků a s absolventy naší školy
říjen Exkurze VP z EK do firmy
říjen Beseda s pracovníkem Střediska výchovné péče ve Zlíně
říjen
KSICHT – Korespondenční Seminář Inspirovaný Chemickou Tematikou (první série úloh)
Přípravný seminář k Chemické olympiádě kat. A
říjen Fyzikální olympiáda - zahájení 64. ročníku
říjen Vybrané sportovní soutěže AŠSK (florbal, volejbal, atletika ...)
říjen - listopad DOD na oddělení Radiační onkologie KNTB Zlín
   
LISTOPAD
31. 10. - 6. 11. Týden akademie věd ČR
1. 11. Volno pro žáky maturitního ročníku - individuální návštěvy veletrhu Gaudeamus v Brně
2. 11. Veletrh práce a vzdělávání
2. 11.  AŠSK plavání (okresní + krajské kolo)
3. 11. Chemická olympiáda kat. A - kontrolní test školního kola
4. 11. Logická olympiáda - krajské kolo
6. - 19. 11. Erasmus - pobyt dvou žáků na gymnáziu v Marienbergu
7. 11. KSICHT - termín ukončení odesílání řešení úloh 1. série
8. 11. Chemická olympiáda kat. A - praktická část školního kola
15. 11. Pedagogická rada - 1. čtvrtletí
15. 11. Třídní schůzky
15. 11. Konzultace s rodiči
15. 11. Matematická olympiáda kat. P - ukončení domácího kola 
16. 11.  Matematická olympiáda kategorie Z9 - odevzdání 1.trojice úloh školního kola
18. 11. Exkurze do Brna - výstava Tutanchámon a Muzeum Anthropos
22. 11. Zkouška DSD II - písemná část
22. 11.  Pythagoriáda NG - okresní kolo
23. - 24. 11.  Dějepisná soutěž gymnázií - finále v Chebu
24. - 25. 11. DELF Scolaire - Mezinárodní zkoušky z FJ na našem gymnáziu - úroveň B1, B2
25. 11. Seminář k Matematické olympiádě kat. B, C
25. 11.  Náboj Junior (online)
25. - 26. 11. Den otevřených dveří společný pro střední školy ZK
28. 11. Logická olympiáda - finále
29. 11. Předvánoční minijarmark - výrobky klientů a klientek z chráněných dílen ve Zlíně a UH
29. 11.  Matematická olympiáda kat. A - ukončení domácího kola 
29. 11.  Internetová Matematická olympiáda - týmová soutěž
30. 11.  Mathrace - internetová matematická týmová soutěž
listopad Soutěž Best In English
listopad Pilotní zkouška DSD II
listopad Soutěž Mundo Hispano (FF Brno)
listopad Školní kolo Dějepisné olympiády 
listopad Krajský soud Zlín - hlavní líčení v trestní věci
listopad Dobrovolnická činnost ve spolupráci s MMZ
listopad Ekonomická olympiáda - školní kolo
listopad Besedy a workshopy s odborníky, se zástupci nadací, spolků a s absolventy naší školy
listopad Exkurze VP z EK do firmy
listopad Brloh - matematická týmová soutěž pro žáky NG
listopad MA - přednáška prof. Josefa Molnára
listopad Ekoprogram - Velké šelmy
listopad Exkurze do Národního muzea v Praze
listopad Bobřík informatiky
listopad Robosoutěž
listopad - prosinec Olympiáda v českém jazyce - školní kolo
listopad - prosinec Exkurze - Hvězdárna Zlín
listopad - prosinec Sociometrická šetření - klima třídy
   
PROSINEC
1. 12. Odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce
2. 12. Chemická olympiáda kat. A - krajské kolo
6. 12. Matematická olympiáda kat. A - školní kolo 
15. 12. Biologická olympiáda kat. C, D - školní kolo
16. 12. Vánoční Vídeň
18. - 22. 12. Poznávací zájezd do Velké Británie
18. - 22. 12. Výběrový lyžařský kurz - Rakousko
19. - 20. 12. Exkurze do institucí, zabývajících se historií - Praha - semináře D
20. 12. Školní kolo Aerobic Master Class
21. 12. JáMY
22. 12. Kulturní program / Třídnický den 2,3,4+X,E,O
22.12. Zeměpisná přednáška pro NG, 1. ročníky a kvinty
23. 12. - 2. 1. Vánoční prázdniny
prosinec  Olomouc napříč staletími - výběrová exkurze pro 3. ročníky a septimy
prosinec Předvánoční turnaj ve scrabble (knihovna gymnázia)
prosinec Recitační soutěž - školní kolo soutěže pro nižší i vyšší gymnázium
prosinec Cambridge Exams - Lingua Centrum
prosinec Návštěva expozice Muzea a nebo Památníku Tomáše Bati, případně vily Tomáše Bati - seminář D
prosinec Exkurze MRK a mešita Brno
prosinec Beseda s pracovníky Horizontu o.p.s.
prosinec Ekonomická olympiáda - školní kolo
prosinec Besedy a workshopy s odborníky, se zástupci nadací, spolků a s absolventy naší školy
prosinec Dobrovolnická činnost ve spolupráci s MMZ
prosinec  Přednáška Dárcovství krve 
prosinec Exkurze  a vzdělávací program ZOO Zlín
prosinec Kurzy první pomoci
prosinec
Hodina moderní chemie - blok přednášek v rámci projektu VŠCHT Praha
Přednášky pro žáky seminářů z chemie v rámci nabídky FT UTB Zlín „Věda na přání“
Chemická olympiáda kategorie D - přípravný seminář 
prosinec - leden DSD II - ústní část zkoušky
   
LEDEN
4. 1. Fyzikální olympiáda - uzavření a vyhodnocení domácího kola kat. A
8. - 13. 1. LVZ kvarty + 1.  ročníky
9. 1. Matematická olympiáda kat. Z9 - ukončení domácího kola (odevzdání 2. trojice úloh školního kola)
10. 1. Matematická olympiáda kat. A - krajské kolo 
16. 1.  Matematická olympiáda kategorie Z6,7,8 - odevzdání 1. trojice úloh školního kola
16. 1. Matematická olympiáda kat. B, C - ukončení domácího kola
18. 1. Fyzikální olympiáda - krajské kolo kat. A
24. 1. Matematická olympiáda kat. B, C - školní kolo 
25. 1.  Matematická olympiáda kat. Z9 - okresní kolo 
26. 1. Uzavření klasifikace
26. 1. Zápis známek a výchovných opatření do programu Bakaláři
27. 1. Fyzikální kaleidoskop (PřF UP Olomouc)
30. 1. Pololetní pedagogická rada
31. 1. Předávání vysvědčení
leden Olympiáda v českém jazyce - okresní kolo
leden Cambridge Exams - PC varianta - FCE, CAE
leden Konverzační soutěž v jazyce anglickém - školní kola
leden Konverzační soutěž v jazyce německém - školní kolo II. a  III. kat.
leden Okresní kolo Dějepisné olympiády 
leden Dobrovolnická činnost ve spolupráci s MMZ
leden Besedy a workshopy s odborníky, se zástupci nadací, spolků a s absolventy naší školy
leden Ekonomická olympiáda - krajské kolo
leden Zeměpisná olympiáda - školní kolo 
leden
Chemická olympiáda kategorie C - přípravný seminář 
Chemická olympiáda kat. A - národní kolo, 59. ročník
leden Astronomická olympiáda - uzavření a vyhodnocení domácího kola
leden Prezentiáda - školní kolo 
leden Hokejové utkání
   
ÚNOR
3. 2. Pololetní prázdniny
6. 2. Biologická olympiáda kat. B - školní kolo
6. 2. Chemická olympiáda kat. D - odevzdání domácí části školního kola, registrace a přihlášení do kategorie
9. 2. Biologická olympiáda kat. A - školní kolo
10. 2. Chemická olympiáda kat. D - kontrolní test školního kola
13. - 17. 2. Jarní prázdniny
20. - 24. 2. Konverzační soutěž v jazyce francouzském - školní kolo
20. - 24. 2. Konverzační soutěž v jazyce španělském - školní kolo
21. 2. Den otevřených dveří
24. 2. Fyzikální olympiáda - uzavření a vyhodnocení domácího (školního) kola kat. E, F
únor Mock testy Cambridge Exams
únor Pilotní zkouška DSD I
únor Konverzační soutěž v jazyce německém - okresní kolo II. a  III. kat.
únor Beseda s pracovníky Mediační a probační služby ve Zlíně
únor Besedy a workshopy s odborníky, se zástupci nadací, spolků a s absolventy naší školy
únor Ekonomická olympiáda - krajské kolo
únor Dobrovolnická činnost ve spolupráci s MMZ
únor Zeměpisná olympiáda - okresní kolo 
únor
Chemická olympiáda kat. D - praktická část školního kola
Středoškolská odborná činnost - termín přihlášení a odevzdání práce do školního kola
Chemická olympiáda kategorie C - přípravný seminář 
Chemická olympiáda kat. D - okresní a krajské kolo
únor Robogames
únor Robotiáda
únor - březen Krocení literární múzy - jednodenní seminář tvůrčího psaní ve spolupráci s Památníkem písemnictví na Moravě
únor - březen Astronomická olympiáda - krajské kolo 
únor - duben Exkurze - Pevnost poznání Olomouc
   
BŘEZEN
3. 3. Matematická olympiáda kategorie Z6,7,8 - odevzdání 2.trojice úloh školního kola
5. - 13. 3. Výměnný pobyt žáků GYMZL na Centro Formación Somorrostro v Bilbau v rámci programu Erasmus+
8. 3. Chemická olympiáda kat. C - odevzdání domácí části školního kola, registrace a přihlášení do kategorie
9. 3. DSD I - písemná část
14. 3. Chemická olympiáda kat. C - kontrolní test školního kola
16. 3. Chemická olympiáda kat. C - praktická část školního kola
17. 3. Klokan 2023 - mezinárodní matematická soutěž
19. - 23. 3. LVZ sekundy
19. - 24. 3. Matematická olympiáda kat. A, P - ústřední kolo na naší škole
22. 3. Fyzikální olympiáda - okresní kolo kat. E, F + organizace
22. 3. Chemická olympiáda kat. B - odevzdání domácí části školního kola, registrace a přihlášení do kategorie
22. - 26. 3. Global Classroom Online Conference (Zlín)
27. 3. Chemická olympiáda kat. B - kontrolní test školního kola
28. 3. Pedagogická rada - 3. čtvrtletí
28. 3. Třídní schůzky
28. 3. Konzultace s rodiči
28. 3.  Matematická olympiáda kat. Z9 - krajské kolo 
28. 3. Chemická olympiáda kat. B - praktická část školního kola
29. 3. Fyzikální olympiáda - uzavření a vyhodnocení domácího (školního) kola kat. B, C, D
29. 3. Chemická olympiáda kat. D - krajské kolo
březen ERASMUS+ KA1: individuální mobility žáků, Bilbao, Španělsko
březen Výměnný pobyt  žáků GYMZL na Colegio Santo Domingo ve Valencii, Španělsko
březen Celostátní soutěž Frankofonie
březen ERASMUS+ KA1: individuální mobility žáků, Romans sur Isere, Francie
březen Dějepisná soutěž gymnázií - krajské kolo
březen Krajské kolo Dějepisné olympiády 
březen Besedy a workshopy s odborníky, se zástupci nadací, spolků a s absolventy naší školy
březen Dobrovolnická činnost ve spolupráci s MMZ
březen Velikonoční minijarmark výrobků klientů  a klientek z chráněných dílen v UH a ve Zlíně
březen Náboj 2023 - mezinárodní týmová matematická soutěž
březen Biologická olympiáda kat. A - krajské kolo
březen Exkurze do galerií (Vídeň, Brno, Olomouc, Praha)
březen
Chemická olympiáda kat. D - okresní kolo
Středoškolská odborná činnost - školní kolo
Středoškolská odborná činnost - okresní kolo soutěže
březen - duben DSD I - ústní část
březen - duben Prezentiáda
   
DUBEN
4. 4. Matematická olympiáda kat. B, C - krajské kolo
5. 4. Výchovný koncert
6. 4. Velikonoční prázdniny
12. 4.  Matematická olympiáda kat. Z6, Z7, Z8 - okresní kolo
13. 4. Přijímací zkoušky - 1. termín (4leté gymnázium)
14. 4. Přijímací zkoušky - 2. termín (4leté gymnázium)
17. 4.  Přijímací zkoušky - 1. termín (8leté gymnázium)
18. 4.  Přijímací zkoušky - 2. termín (8leté gymnázium)
19. 4. Výchovný koncert
20. 4. Fyzikální olympiáda - krajské kolo kat. E + organizace
24. - 26. 4. Literárně-historické exkurze 3. ročníku a septim (Praha) 
26. 4. Pedagogická rada maturitního ročníku
26. 4. Fyzikální olympiáda - krajské kolo kat. B, C, D
27. 4. Vydání výročního vysvědčení v maturitním ročníku
28. 4. Volno pro žáky maturitního ročníku
duben Maturitní zkouška - písemné práce, písemné a praktické zkoušky profilové  části
duben Olympiáda v českém jazyce - krajské kolo 
duben Día de Cervantes
duben  Dějepisná exkurze - moderní dějiny
duben Dobrovolnická činnost ve spolupráci s MMZ
duben Exkurze Příbor - rodné město S. Freuda
duben Exkurze VP z EK do firmy
duben Besedy a workshopy s odborníky, se zástupci nadací, spolků a s absolventy naší školy
duben Biologická olympiáda kat. B - krajské kolo 
duben Biologická olympiáda kat. C - okresní kolo
duben Biologická olympiáda kat. D - okresní kolo, účast žáků + organizace
duben ScratchCup (IF)
duben Exkurze do galerií (Vídeň, Brno, Oloumouc, Praha)
duben - květen Historiáda
duben - květen Fyzikální přednáška
duben - květen Sportovní soutěže (orientační běh, juniorský maraton, bouldering ...)
   
KVĚTEN
2. - 5. 5. Didaktické testy společné části MZ
3. - 5. 5. Literárně-historické exkurze 3. ročníku a septim (Praha) 
10. - 11. 5.  Přijímací zkoušky - náhradní termín
11. - 12. 5. Biologická exkurze Pálava
14. - 20. 5.  Výměnný pobyt žáků z Centro Formación Somorrostro v Bilbau na GYMZL v rámci programu Erasmus+
16. - 19. 5. Ústní maturitní zkoušky 1. týden
16. 5. Rozřazovací testy pro budoucí žáky prim
22. - 24. 5. Orientační dny pro žáky 1BC
22. - 25. 5. Ústní maturitní zkoušky 2. týden
23. 5. Rozřazovací testy pro budoucí žáky 1. ročníku
24. - 26. 5. Orientační dny pro žáky 1A, 5QA
31. 5. - 2. 6. Orientační dny pro žáky 1D, 5QB
květen Exkurze na BC knihovny UP Olomouc
květen Erasmus+ pobyt dvou žáků na gymnáziu v Marienbergu
květen Poznávací zájezd do Francie (Alsasko)
květen Cvičná / ostrá expedice DofE
květen Besedy a workshopy s odborníky, se zástupci nadací, spolků a s absolventy naší školy
květen  Exkurze VP z EK do firmy
květen Dobrovolnická činnost ve spolupráci s MMZ
květen Zeměpisná přednáška 
květen Dětská vědecká konference na Academc School v Uherském Hradišti 
květen Exkurze  a vzdělávací program ZOO Zlín
květen Biologická olympiáda kat. C - krajské kolo 
květen Biologická olympiáda kat. D - krajské kolo; účast žáků + organizace
květen Fyzikální soutěž pro primy a sekundy
květen Exkurze do galerií (Vídeň, Brno, Oloumouc, Praha)
květen - červen Spolupráce s KGVUZ a Muzeem JV Moravy – edukační programy
květen - červen Besedy s osobnostmi kultury - výtvarného umění
   
ČERVEN
31. 5. - 2. 6. Orientační dny pro žáky 1D, 5QB
11. - 16. 6. LSK: cyklo
12. - 16. 6. LSK: voda, turistika, zlínský
23. 6. Uzavření klasifikace, zápis známek a výchovných opatření do programu Bakaláři
26. - 28. 6. Školní výlety tříd nižšího gymnázia
26. - 28. 6. Projektové dny pro třídy vyššího gymnázia
29. 6. Třídnický den
29. 6. Pedagogická rada
30. 6. Předání vysvědčení, slavnostní ukončení školního roku
červen  Kroměříž - barokni perla Moravy - výběrová exkurze pro 2. ročník a sexty
červen  Testy Cambridge Exams
červen Pobyt žáků gymnázia v Marienbergu na naší škole
červen Cvičná / ostrá expedice DofE
červen Brusel - exkurze do sídla evropských institucí (1. týden v červnu)
červen Zlínské jaro - festival demokracie a občanské společnosti
červen Besedy a workshopy s odborníky, se zástupci nadací, spolků a s absolventy naší školy
červen Dobrovolnická činnost ve spolupráci s MMZ
červen Exkurze VP z EK do firmy
červen Ekonomická olympiáda - celostátní kolo
červen Poznávací zájezd Švédsko - Dánsko (1+Q)
červen Rumunsko - přírodovědná expedice (3+E)
červen Přírodovědný jarmark UP Olomouc a Vlastivědné muzeum v Olomouci