Roční plán

Roční plán na školní rok 2023/2024

ZÁŘÍ
1., 4. 9. Opravné maturitní zkoušky
11. 9.  Finále soutěže Evropská jazyková cena LABEL - projekt Létající lektor francouzského jazyka 
4. 9. Zahájení školního roku
4. 9. Fotografování učitelského sboru
5. 9. Třídní schůzky prim a prvních ročníků
12. - 17. 9. CERN, Technorama
13. - 15. 9. Seznamovací pobyt - primy
14. 9.  CTM Online - schůzka zájemců o online kurzy s koordinátorem, představení nabídky
15. 9. Termín ukončení registrace do kurzů CTM Online programu
16. - 22. 9. Výměnný pobyt partnerské školy Limbach - Oberfrohna (BRD) na našem gymnáziu
20. - 23. 9. Dějepisná exkurze Rakousko a Bavorsko 
20. 9.  Středoškolská odborná činnost – přednáška o soutěži
21. 9. Překážkový závod - Special forces junior challenge Olomouc
22. 9. Jednodenní geograficko-turistická exkurze Velká Fatra (ZE, TV)
22. 9. Beseda s předsedkyní PS PČR paní M. Pekarovou Adamovou
září AŠSK Baskebal SŠ - okresní kolo
září Beseda s prof. I. Blechou, českým filozofem - fenomenologem a vysokoškolským pedagogem
září Besedy a workshopy s odborníky, se zástupci nadací, spolků a s absolventy naší školy
září Dobrovolnická činnost ve spolupráci s MMZ
září Exkurze - dějiny židovství v Holešově
září Exkurze - Příbor, rodné město S. Freuda
září Knihovnické lekce prim a 1. ročníků (školní knihovna)
září Logická olympiáda - registrace
září  Matematická olympiáda - zahájení soutěže
září Matematická olympiáda kat. P - zahájení soutěže
září Vybrané sportovní soutěže AŠSK (florbal, volejbal, atletika ...)
září - červen Úklid naučné stezky Lazy
   
ŘÍJEN
1. - 29. 10. Zápis k mezinárodním zkouškám z francouzského jazyka DELF Scolaire
5. - 6. 10. Sportovní družební setkání s gymnáziem Partizánské 
5. 10. Jednodenní historická exkurze na Ploštinu
6. 10.  Noc vědců 2023 na téma "Tajemství" na UTB Zlín
7. - 8. 10. CTM Online - zahájení online studia kurzů
8. - 21. 10. Logická olympiáda - základní (školní) kolo
11. 10.  Přírodovědný klokan
12. 10. Dia de la Hispanidad
12. - 13. 10. ERASMUS DAYS - aktivity v rámci projektu ERASMUS (PK FJ, ŠJ)
12. - 14. 10. Ekoolympiáda 
19. 10. Seminář k Matematické olympiádě kat. A
26. - 27. 10. 8. ročník semináře Cesta do hlubin studia chemie (PřF UK v Praze)
26. - 27. 10. Podzimní prázdniny
30. 10.  Chemická olympiáda kat. A - odevzdání domácí části školního kola, registrace a přihlášení do kategorie
30. 10.  KSICHT (Korespondenční Seminář Inspirovaný Chemickou Tematikou) - termín ukončení odesílání řešení úloh 1. série
31. 10. Volno pro žáky maturitního ročníku - individuální návštěvy veletrhu Gaudeamus v Brně
říjen Beseda s pracovníkem Střediska výchovné péče ve Zlíně
říjen Besedy a workshopy s odborníky, se zástupci nadací, spolků a s absolventy naší školy
říjen Dobrovolnická činnost ve spolupráci s MMZ
říjen Exkurze - Mešita a MRK v Brně
říjen Exkurze do SAO Zlín - Klečůvka - semináře D
říjen Exkurze FF UPOL
říjen Exkurze VP z EK do příspěvkové organizace
říjen Fyzikální olympiáda - zahájení 64. ročníku
říjen Holešov - židovské památky - exkurze pro 1, ročníky a kvinty
říjen MA - přednáška Mgr. Vladimíra Vaňka (UP Olomouc)
říjen Ostrá expedice stříbrné úrovně, cvičné expedice stříbrné úrovně - Mezinárodní cena vévody z Edinburghu
říjen Po stopách Engelchena - jednodenní exkurze na Ploštinu a do jejího okolí 
říjen Pythagoriáda NG - okresní kolo
říjen Pythagoriáda NG - školní kolo
říjen Registrace na Mock Testy FCE a CAE
říjen Školní kolo překladatelské soutěže ve španělském jazyce ve spolupráci s FF UPOL
říjen Vybrané sportovní soutěže AŠSK (florbal, volejbal, atletika ...)
říjen Výměnný pobyt žáků ze španělské školy v Castellon na GYMZL
říjen - listopad Beseda o energii
říjen - listopad DOD na oddělení Radiační onkologie KNTB Zlín
říjen - listopad Fyzikální přednáška
říjen - listopad Online Mock Testy FCE a CAE
říjen - listopad Pilotní zkouška DSD II
říjen - listopad přednáška Richarda Jaroňka - Afrika - žraloci a kočkovité šelmy
říjen - listopad Přípravný seminář k Chemické olympiádě kat. A
říjen - listopad workshop Pop Up - UTB FMK
   
LISTOPAD
2. 11. Výchovný koncert
2. 11. Seminář k Matematické olympiádě kat. C
3. 11. Chemická olympiáda kat. A - kontrolní test školního kola
3. 11. Logická olympiáda - krajské kolo
3. 11. Seminář k Matematické olympiádě kat. B
6. 11. Brloh - matematická týmová soutěž pro žáky NG
6. - 12. 11. Týden Akademie věd ČR
14. 11. Pedagogická rada - 1. čtvrtletí
14. 11. Třídní schůzky
14. 11. Konzultace s rodiči
15. 11. Matematická olympiáda kat. P - ukončení domácího kola 
15. 11.  Matematická olympiáda kat. Z9 - odevzdání 1.trojice úloh školního kola
16. 11.  Soutěž Best In English
19. - 25. 11. ERASMUS+: skupinová mobilita žáků do partnerské školy v Ostfildernu, Německo
22. - 23. 11.  Dějepisná soutěž gymnázií - finále v Chebu
23. - 24. 11. DELF Scolaire - Mezinárodní zkoušky z FJ na našem gymnáziu - úroveň B1, B2
24. 11.  Náboj Junior 
24. - 25. 11. Den otevřených dveří společný pro střední školy ZK
27. 11. Logická olympiáda - finále
28. 11. Předvánoční minijarmark - výrobky klientů a klientek z chráněných dílen ve Zlíně a UH
28. 11.  Internetová matematická olympiáda (Mathing) - týmová soutěž
29. 11. Zkouška DSD II - písemná část
30. 11.  Mathrace - internetová matematická týmová soutěž
listopad AŠSK plavání (okresní + krajské kolo)
listopad Besedy a workshopy s odborníky, se zástupci nadací, spolků a s absolventy naší školy
listopad Bobřík informatiky
listopad Dobrovolnická činnost ve spolupráci s MMZ
listopad Ekonomická olympiáda INEV
listopad Ekoprogram - Velké šelmy
listopad ERASMUS+: individuální mobility žáků, Bilbao, Španělsko
listopad ERASMUS+: individuální mobility žáků, Marienberg, SRN
listopad ERASMUS+: individuální mobility žáků, Romans-sur-Isere, Francie
listopad Exkurze do Národního muzea v Praze
listopad Exkurze VP z EK do firmy
listopad Chemická olympiáda kat. A - praktická část školního kola
listopad Chemická olympiáda kategorie B - přípravný seminář 
listopad Krajský soud ve Zlíně - soudní řízení
listopad Přednáška AJ Michaely Čaňkové
listopad Robosoutěž
listopad Školní kolo Dějepisné olympiády 
listopad Tři vyučující ze španělské partnerské školy v Almeria na job shadowing na GYMZL (ERASMUS)
listopad - prosinec Exkurze - Edhouse (SF)
listopad - prosinec Exkurze - Hvězdárna Zlín
listopad - prosinec Exkurze do galerií (Vídeň, Brno, Oloumouc, Praha)
listopad - prosinec Olympiáda v českém jazyce - školní kolo
listopad - prosinec Vybrané sportovní soutěže AŠSK (florbal, volejbal, atletika ...)
   
PROSINEC
1. 12. Odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce
1. 12. Chemická olympiáda kat. A - krajské kolo 
1. 12. Přednášky na katedře geografie v rámci dne otevřených dveří přírodovědecké fakulty UPOL 
4. 12.  Chemická olympiáda kat. B - odevzdání domácí části školního kola, registrace a přihlášení do kategorie
5. 12. Matematická olympiáda kat. A - ukončení domácího kola
7. 12. Chemická olympiáda kat. B - kontrolní test školního kola a praktická část
12. 12. Matematická olympiáda kat. A - školní kolo !klauzurní část)
12. 12. Biologická olympiáda kat. C, D - školní kolo
17. - 21. 12. Výběrový lyžařský kurz - Rakousko
17. - 21. 12. Poznávací zájezd do Velké Británie
21. 12. JáMY
22. 12. Zeměpisná přednáška pro NG - Guetemala
23. 12. - 2. 1. Vánoční prázdniny
prosinec Beseda s pracovníky Horizontu - CS pro lidi se znevýhodněním, o.p.s.
prosinec Besedy a workshopy s odborníky, se zástupci nadací, spolků a s absolventy naší školy
prosinec Dobrovolnická činnost ve spolupráci s MMZ
prosinec Exkurze do institucí, zabývajících se historií - Praha (semináře DĚ)
prosinec Krajský soud ve Zlíně - soudní řízení
prosinec Kurzy první pomoci
prosinec  Olomouc napříč staletími - výběrová exkurze pro 3. ročníky a septimy
prosinec  Přednáška AJ Simona Gilla
prosinec  Přednáška Dárcovství krve 
prosinec Přednášky lékařů KNTB
prosinec Přednášky pro žáky seminářů z chemie v rámci nabídky FT UTB Zlín „Věda na přání“
prosinec Předvánoční turnaj ve scrabble (knihovna gymnázia)
prosinec Recitační soutěž - školní kolo soutěže pro nižší i vyšší gymnázium
prosinec - leden DSD II - ústní část zkoušky
   
LEDEN
3. - 4. 1. Hodina moderní chemie (popularizační program VŠCHT)
4. 1. Chemická olympiáda kat. B - krajské kolo 
5. 1. Matematická olympiáda kat. Z9 - ukončení školního kola (odevzdání 2. trojice úloh školního kola)
6. - 11. 1. LVZ kvarty + 1.  ročníky (Nassfeld)
7. - 12. 1. LVZ kvarty + 1.  ročníky (Kouty)
13. 1. Cambridge Exams - PC varianta - FCE
16. 1. Matematická olympiáda kat. A - krajské kolo 
19. 1.  Matematická olympiáda kat. Z6,7,8 - odevzdání 1. trojice úloh školního kola
20. 1.  Cambridge Exams - PC varianta - CAE
21. - 27. 1. ERASMUS+: skupinová mobilitá žáků do partnerské školy v Sastamale, Finsko
23. 1. Matematická olympiáda kat. B, C - ukončení domácího kola
24. 1.  Matematická olympiáda kat. Z9 - okresní kolo 
26. 1. Uzavření klasifikace
26. 1. Zápis známek a výchovných opatření do programu Bakaláři
29. 1. - 1. 2. Chemická olympiáda kat. A - národní kolo, 60. ročník
30. 1. Matematická olympiáda kat. B, C - školní kolo (klauzurní část)
30. 1. Pololetní pedagogická rada
31. 1. Předávání vysvědčení
leden Astronomická olympiáda - uzavření a vyhodnocení domácího kola
leden Besedy a workshopy s odborníky, se zástupci nadací, spolků a s absolventy naší školy
leden Dobrovolnická činnost ve spolupráci s MMZ
leden Ekonomická olympiáda INEV
leden Exkurze - Muzeum JAK Uherský Brod
leden Exkurze do Národního muzea v Praze
leden Fyzikální kaleidoskop (PřF UP Olomouc)
leden Fyzikální olympiáda - krajské kolo kat. A
leden Fyzikální olympiáda - uzavření a vyhodnocení domácího kola kat. A
leden Chemická olympiáda kategorie C - přípravný seminář 
leden Chemická olympiáda kategorie D - přípravný seminář 
leden Konverzační soutěž v jazyce anglickém - školní kola
leden Konverzační soutěž v jazyce německém - školní kolo II. a  III. kat.
leden Okresní kolo Dějepisné olympiády 
leden Olympiáda v českém jazyce - okresní kolo
leden Prezentiáda - školní kolo 
leden Zeměpisná olympiáda - školní kolo 
   
ÚNOR
2. 2. Pololetní prázdniny
5. - 9. 2. Konverzační soutěž v jazyce francouzském - školní kolo
5. 2. Biologická olympiáda kat. A - školní kolo
6. 2. Den otevřených dveří
6. 2. Chemická olympiáda kat. D - odevzdání domácí části školního kola, registrace a přihlášení do kategorie
6. 2. Biologická olympiáda kat. B - školní kolo
9. 2. Chemická olympiáda kat. D - kontrolní test školního kola
19. - 23. 2. Jarní prázdniny
24. - 29. 2. Konverzační soutěž v jazyce španělském - školní kolo
únor Beseda s pracovníky Mediační a probační služby ve Zlíně
únor Besedy a workshopy s odborníky, se zástupci nadací, spolků a s absolventy naší školy
únor Dobrovolnická činnost ve spolupráci s MMZ
únor Ekonomická olympiáda FaME
únor Exkurze - Muzeum JAK Uherský Brod
únor Fyzikální olympiáda - uzavření a vyhodnocení domácího (školního) kola kat. E, F
únor Chemická olympiáda kat. D - praktická část školního kola
únor Chemická olympiáda kategorie C - přípravný seminář 
únor Pilotní zkouška DSD I
únor Robogames
únor Robotiáda
únor Středoškolská odborná činnost - termín přihlášení a odevzdání práce do školního kola
únor Zeměpisná olympiáda - okresní kolo 
únor - březen Astronomická olympiáda - krajské kolo 
únor - březen ERASMUS+: individuální mobility žáků Marienberg (SRN)
únor - březen Exkurze a vzdělávací program ZOO Zlín
únor - březen Krocení literární múzy - jednodenní seminář tvůrčího psaní ve spolupráci s Památníkem písemnictví na Moravě
únor - duben Historická exkurze - Brno (Zemské muzeum+Anthropos)
únor - duben Exkurze - Pevnost poznání Olomouc
únor - duben přednáška baťovská reklama - UTB FMK
   
BŘEZEN
1. 3. Matematická olympiáda kat. Z6,7,8 - ukončení školního kola (odevzdání 2  trojice úloh školního kola)
2. 3. Reprezentační ples školy
3. - 9. 3. ERASMUS+: skupinová mobilitá žáků do partnerské školy v Miláně, Itálie
4. 3.  Chemická olympiáda kat. C - odevzdání domácí části školního kola, registrace a přihlášení do kategorie
8. 3. Chemická olympiáda kat. C - kontrolní test školního kola
13. 3. DSD I - písemná část
17. - 21. 3. LVZ sekundy (Tauplitz)
18. - 20. 3. Orientační dny 5QB
20. - 22. 3. Orientační dny 1D
22. 3. Klokan 2024 - mezinárodní matematická soutěž
25. 3. Chemická olympiáda kat. D - krajské kolo
26. 3. Pedagogická rada - 3. čtvrtletí
26. 3. Třídní schůzky
26. 3. Konzultace s rodiči
26. 3. Velikonoční minijarmark výrobků klientů  a klientek z chráněných dílen v UH a ve Zlíně
26. 3.  Matematická olympiáda kat. Z9 - krajské kolo 
28. 3. Velikonoční prázdniny
březen Besedy a workshopy s odborníky, se zástupci nadací, spolků a s absolventy naší školy
březen Biologická olympiáda kat. A - krajské kolo
březen Celostátní soutěž Frankofonie
březen Dějepisná soutěž gymnázií - krajské kolo
březen Dobrovolnická činnost ve spolupráci s MMZ
březen ERASMUS+: skupinová mobilitá žáků ŠJ do partnerské školy v Castellón, Španělsko
březen Francouzské filmové představení v rámci oslav Frankofonie
březen Fyzikální olympiáda - okresní kolo kat. E, F + organizace
březen Fyzikální olympiáda - uzavření a vyhodnocení domácího (školního) kola kat. B, C, D
březen Chemická olympiáda kat. C - praktická část školního kola
březen Chemická olympiáda kat. D - okresní kolo
březen Konverzační soutěž v jazyce anglickém - okresní kola
březen Krajské kolo Dějepisné olympiády 
březen Mock testy Cambridge Exams
březen Projekt FH Osnabrück (BRD)
březen Středoškolská odborná činnost - školní kolo
březen - duben DSD I - ústní část
březen - duben Exkurze do NG Praha - edukační program pro semináře VT a DU
březen - duben Prezentiáda (ČJ, IF)
březen - duben Spolupráce s KGVUZ a Muzeem JV Moravy – edukační programy
březen - duben Středoškolská odborná činnost - okresní kolo soutěže
   
DUBEN
3. 4.  Matematická olympiáda kat. Z6, Z7, Z8 - okresní kolo
9. 4. Matematická olympiáda kat. B, C - krajské kolo
10. 4. Chemická olympiáda kat. C - krajské kolo
12. 4. Přijímací zkoušky - 1. termín (4leté gymnázium)
15. 4. Přijímací zkoušky - 2. termín (4leté gymnázium)
16. 4. Přijímací zkoušky - 1. termín (8leté gymnázium)
17. 4. Přijímací zkoušky - 2. termín (8leté gymnázium)
19. 4. Matematický náboj 2024 - mezinárodní  matematická týmová soutěž
26. 4. Pedagogická rada maturitního ročníku
29. 4. Vydání výročního vysvědčení v maturitním ročníku
29. 4. Přijímací zkoušky - náhradní termín
30. 4. Přijímací zkoušky - náhradní termín
30. 4. Volno pro žáky maturitního ročníku
duben Besedy a workshopy s odborníky, se zástupci nadací, spolků a s absolventy naší školy
duben Biologická olympiáda kat. B - krajské kolo 
duben Biologická olympiáda kat. C - okresní kolo
duben Biologická olympiáda kat. D - okresní kolo, účast žáků + organizace
duben Dobrovolnická činnost ve spolupráci s MMZ
duben ERASMUS+: individuální mobility žáků, Bilbao, Španělsko
duben ERASMUS+: individuální mobility žáků, Bourg Saint Andéol, Francie
duben Exkurze Příbor - rodné město S. Freuda
duben Fyzikální olympiáda - krajské kolo kat. B, C, D
duben Fyzikální olympiáda - krajské kolo kat. E + organizace
duben Maturitní zkouška - písemné práce, písemné a praktické zkoušky profilové  části
duben Olympiáda v českém jazyce - krajské kolo 
duben ScratchCup (IF)
duben Středoškolská odborná činnost - krajské kolo
duben - květen Exkurze do galerií (Vídeň, Brno, Oloumouc, Praha)
duben - květen Exkurze ITC (SF)
duben - květen Fyzikální přednáška
duben - květen Historiáda
duben - květen Spolupráce s KGVUZ a Muzeem JV Moravy – edukační programy
duben - květen Sportovní soutěže (orientační běh, juniorský maraton, bouldering ...)
   
KVĚTEN
2. - 7. 5. Didaktické testy společné části MZ
6. - 7. 5. Biologická exkurze Pálava
17. 5. Historická exkurze do Osvětimi
20. - 24. 5. Ústní maturitní zkoušky 1. týden
27. - 31. 5. Ústní maturitní zkoušky 2. týden
27. - 29. 5. Orientační dny pro žáky 1BC
27. - 31. 5. Poznávací zájezd Berlín
29. - 31. 5. Orientační dny pro žáky 1A, 5QA
květen Rozřazovací testy pro budoucí žáky prim, 1. ročníku
květen Erasmus+ pobyt žáků na škole v Irsku
květen Biologická olympiáda kat. C - krajské kolo 
květen Biologická olympiáda kat. D - krajské kolo; účast žáků + organizace
květen Literární jaro Zlín - beseda s autory, ve spolupráci s Krajskou knohovnou F. Bartoše
květen Cvičná / ostrá expedice DofE
květen Fyzikální soutěž pro primy a sekundy
květen Erasmus+: výměnný pobyt žáků ŠJ do partnerské školy v Bilbao, Španělsko
květen Besedy a workshopy s odborníky, se zástupci nadací, spolků a s absolventy naší školy
květen  Exkurze VP z EK do firmy
květen Dobrovolnická činnost ve spolupráci s MMZ
květen Zeměpisná přednáška 
květen  Zeměpisně biologicka exkurze Maďarsko 
květen - červen Erasmus+: výměnný pobyt žáků ŠJ do partnerské školy v Oliva, Španělsko
   
ČERVEN
3. - 7. 6. Literárně-historické exkurze 3. ročníku a septim (Praha) 
7. 6. Slavnostní vyřazení maturantů
9. - 14. 6. LSK: cyklo
10. - 14. 6. LSK: voda, turistika, zlínský
21. - 23. 6. Středoškolská odborná činnost - celostátní přehlídka
21. 6. Uzavření klasifikace, zápis známek a výchovných opatření do programu Bakaláři
24. - 26. 6. Školní výlety tříd nižšího gymnázia
24. - 26. 6. Projektové dny pro třídy vyššího gymnázia
27. 6. Třídnický den
27. 6. Pedagogická rada
28. 6. Předání vysvědčení, slavnostní ukončení školního roku
červen beseda Radim Hanke
červen Besedy a workshopy s odborníky, se zástupci nadací, spolků a s absolventy naší školy
červen Cvičná / ostrá expedice DofE
červen Dobrovolnická činnost ve spolupráci s MMZ
červen Ekonomická olympiáda 
červen Exkurze VP z EK do firmy
červen  Expedice Rumunsko
červen Konference projektu Global Classroom Partnership, Lerwick, Shetlandy, VB
červen  Kroměříž - barokni perla Moravy - výběrová exkurze pro 2. ročník a sexty
červen Poznávací zájezd do Velké Británie
červen Přírodovědný jarmark - PřF UP Olomouc
červen Spolupráce s KGVUZ a Muzeem JV Moravy – edukační programy
červen  Testy Cambridge Exams
červen  Výměnný pobyt žáků ze španělské partnerské školy v Oliva na GYMZL
červen Zlínské jaro - festival demokracie a občanské společnosti