Roční plán

ZÁŘÍ
1. 9. Písemné maturitní zkoušky profilové části opravné
4. 9. Zahájení školního roku
4. 9. Fotografování učitelského sboru
4. 9. Ústní maturitní zkoušky profilové části opravné
4. - 6. 9. Seznamovací pobyt - primy
6. 9. CTM Online program - schůzka zájemců o online kurzy s koordinátorem, představení nabídky
6. - 7. 9. Genetika - seminář pro učitele
8. - 9. 9. Konference ELT - Signposts 2017 (Brno)
8. - 17. 9. Výměnný pobyt v partnerské škole ve Valencii (Španělsko)
9. - 15. 9. Pobyt žáků a pedagogů z partnerské školy z Limbach-Oberfrohna na naší škole a v našem městě
11. 9. Exkurze žáků semináře z chemie na FT UTB včetně Centra polymerních systémů
11. 9. Ústní maturitní zkoušky společné a profilové části
11. - 13. 9. Seminář hodnotitelů zkoušek DSD II a DSD I (Kroměříž)
11. - 13. 9. Geografické cvičení (Jedovnice)
12. 9. Třídní schůzky prim a prvních ročníků
13. 9. Středoškolská odborná činnost – přednáška o soutěži
14. - 15. 9. Ostrá expedice bronzové úrovně DofE (Chřiby)
15. 9. SŠ atletický pohár - okresní kolo
17. - 23. 9. Mobility ERASMUS+ (Lyon, Francie)
20. 9. Ukončení podzimní registrace do kurzů CTM Online Programu
21. 9. Prezentace Global Classroom ve škole
21. 9. Jednodenní geograficko-turistická exkurze (Sulovské skály)
26. 9. - 1. 10. Exkurze "CERN a TECHNORAMA" (Švýcarsko)
29. 9. Exkurze "Chemie kolem nás" (NTM v Praze a VŠCHT)
září Exkurze do výrobního podniku
září Knihovnické lekce prim a 1. ročníků (školní knihovna)
září Logická olympiáda - registrace
září  Matematická olympiáda - zahájení soutěže
září Muzeum S. Freuda (Příbor)
září Preventivní program Savio
září Prezentace doplňkových materiálů k učebnicím Macmillan
září Přihlašování žáků k mezinárodní zkoušce z německého jazyka DSD II
září Zahájení spolupráce s Ústavem fyziky a materiálového inženýrství FT UTB Zlín
září - červen Úklid naučné stezky Lazy
   
ŘÍJEN
1. 10.  Zahájení FO kat. A až F
2. 10. Prezentace Global Classroom (Baťova vila)
2. 10. Zahájení podzimního semestru studia kurzů CTM Online Programu
3. - 4. 10. Studentské volby
5. - 6. 10. Cvičná expedice bronzové úrovně Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (Hostýnské vrchy)
6. 10. Noc vědců 2017 na téma "Mobilita - svět je v pohybu" (FT UTB Zlín)
6. - 8. 10. Megavíkend v Brně - projekt AFS
7. - 13. 10. Studijní pobyt žáků z partnerské školy ve Valencii (Španělsko) na GYMZL
9. 10. Stolní tenis SŠ - okresní kolo
9. - 21. 10. Zápis k mezinárodním zkouškám z francouzského jazyka DELF Scolaire
11. 10. Dějepisná exkurze (Osvětim)
11. 10.  Přírodovědný klokan
12. 10. Seminář k Matematické olympiádě kategorie A
12. - 14. 10. Ekoolympiáda (Valašské Klobouky)
26. - 27. 10. Podzimní prázdniny
26. - 27. 10. 2. ročník semináře Cesta do hlubin studia chemie (PřF UK v Praze)
31. 10. Exkurze na veletrh pomaturitního vzdělávání Gaudeamus
31. 10. Matík - zahájení soutěže
říjen Dia de la Hispanidad - projekt v rámci Dne hispánské kultury
říjen  Exkurze do výrobního podniku
říjen  Exkurze MRK a mešita
říjen Hodina moderní chemie - blok přednášek v rámci projektu VŠCHT Praha
říjen Jan Burian - beseda o literatuře
říjen KSICHT – Korespondenční Seminář Inspirovaný Chemickou Tematikou (první série úloh)
říjen Logická olympiáda - školní kolo
říjen MA - přednáška doktorandů z Matematického ústavu SU v Opavě
říjen Mock testy FCE a CAE - ústní i písemné na naší škole
říjen Olympiáda v ČJ - školní kolo
říjen Pochod na Ploštinu
říjen Přípravný seminář k Chemické olympiádě kategorie A
   
LISTOPAD
1. 11. MA - přednáška Mgr. Vladimíra Vaňka
1. - 3. 11. DSD-GOLD - prezenční část vzdělávacího programu pro zkušební komisi zkoušky DSD I 
3. 11. Logická olympiáda - krajské kolo
5. - 10. 11. Mobility Erasmus+ (Oxford, Velká Británie)
6. 11. Unitag Praha - prezentace německých VŠ
6. 11. Chemická olympiáda kategorie A - odevzdání domácí části školního kola 
6. - 10. 11. Bobřík informatiky - kategorie Benjamin
6. - 12. 11. Týden vědy a techniky - fyzika; chemická přednáška
8. 11. Ekoprogram - Velké šelmy
8. 11. Chemická olympiáda kategorie A - školní kolo, kontrolní test 
8. 11. Basket SŠ - okresní kolo chlapci
10. - 12. 11. Duchovní film - seminář ruských filmů (Hodonín)
13. 11. Bobřík informatiky - kategorie Senior
13. - 16. 11. DELF Scolaire - Mezinárodní zkoušky z FJ na našem gymnáziu - úroveň A1, A2, B1, B2
14. 11. Pedagogická rada - 1. čtvrtletí
14. 11. Třídní schůzky
14. 11. Konzultace s rodiči
14. 11. Bobřík informatiky - kategorie Junior
15. 11. Bobřík informatiky - kategorie Kadet
15. 11. Pilotní zkouška DSD II
15. 11. Basket SŠ - okresní kolo dívky
20. 11.  Robosoutěž 2017 pro SŠ
20. 11.  Pišqworky - oblastní kolo
21. 11. Burza práce a přehlídka středních škol
22. - 23. 11. Dějepisná soutěž gymnázií (Cheb)
23. 11. Seminář k Matematické olympiádě kategorie B
23. 11. Seminář k Matematické olympiádě kategorie C
23. - 26. 11. Dny britského filmu a kultury (Uherské Hradiště)
24. 11. Mezinárodní matematicko-fyzikální soutěž Náboj junior
24. - 25. 11. Den otevřených dveří společný pro střední školy Zlínského kraje
27. 11. Logická olympiáda - finále
28. 11. Písemná část zkoušky DSD II
28. 11. Internetová Matematická olympiáda - týmová soutěž
29. 11. Plavání SŠ - okresní a krajské kolo
listopad Autumn workshop pro učitele středních škol Zlínského kraje (UTB)
listopad Brloh - matematická týmová soutěž
listopad FF UPOL
listopad Florbal SŠ - okresní kolo chlapci
listopad Hromadná registrace ke cambridgeským zkouškám - papírová verze
listopad Chemická olympiáda kategorie A - školní kolo, praktická část
listopad Mathrace - internetová matematická týmová soutěž
listopad Mezinárodní den fyziků v medicíně: Den otevřených dveří - radiační onkologie KNTB
listopad Návštěva hvězdárny - přednáška
listopad Okresní a krajský soud (Zlín)
listopad Přednáška M. Čaňkové o moderní americké literatuře na naší škole v rámci konference NIDV 
listopad Příběhy bezpráví
listopad Příběhy bezpráví - pro semináře DĚ a SV
listopad Slavnostní předávání stříbrných a bronzových ocenění Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu
listopad Školní kolo dějepisné olympiády
listopad Test - Angličtinář roku
listopad Turnaj v přehazované pro primy
listopad Ukončení domácího kola MO kategorie P
listopad Vídeňské galerie - Raffael, Rubens
   
PROSINEC
1. 12. Odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce
1. 12. Pišqworky - krajské kolo
1.12. Den otevřených dveří (Přírodovědecká fakulta UP Olomouc, katedra ZE)
3. - 10. 12. Mobility Erasmus+ (Florencie, Itálie)
4. 12.  Matematická olympiáda kategorie A - ukončení domácího kola 
8. 12. Matík - ukončení 1. kola
8. 12. Chemická olympiáda kategorie A - krajské kolo 
9. 12. Zkouška FCE a CAE na UTB
12. 12. Matematická olympiáda kategorie A - školní kolo 
17. - 21. 12. Výběrový LVZ (Rakousko)
18. - 20. 12. Experimentárium Otrokovice - podpora polytechnického vzdělávání ve fyzice
18. - 21. 12. Předvánoční poznávací zájezd (Drážďany, Míšeň, Lipsko, Berlín)
18. - 22. 12. Poznávací zájezd (Paříž předvánoční)
19. 12. Biologická olympiáda kategorie C, D - školní kolo
20. 12. Kurzy první pomoci
21. 12. Já&My
22. 12. Diashow - Vietnam
23. 12. - 2. 1. Vánoční prázdniny
prosinec Aerobik - Master class
prosinec Aerobik - Vánoční zvonek
prosinec Brloh - matematická týmová soutěž (pokračování)
prosinec Dárcovství krve - beseda s MUDr. Stavařovou
prosinec Florbalový turnaj NG 
prosinec Historická dvoudenní exkurze
prosinec Hodina moderní chemie - blok přednášek v rámci projektu VŠCHT Praha
prosinec  Hromadná registrace ke cambridgeským zkouškám - elektronická verze
prosinec Chemická přednáška a exkurze (PřF UP Olomouc)
prosinec Návštěva hvězdárny - přednáška
prosinec Německý jazykový diplom DSD I - přihlašování žáků a žákyň
prosinec Preventivní program Savio
prosinec Přebor školy ve vybíjené pro primy až tercie
prosinec Předvánoční turnaj ve scrabble (knihovna gymnázia)
prosinec Recitační soutěž - školní kolo pro obě kategorie
prosinec Seminář k Chemické olympiádě kat. D
prosinec Společná PKMA gymnázií Zlínského kraje; přednáška pro vyučující MA
prosinec Vánoce v anglicky mluvících zemích, tradice
   
LEDEN
5. 1. Matematická olympiáda kategorie Z9 - ukončení domácího kola 
8. - 11. 1. Ústní část zkoušky DSD II
10. 1.  Ukončení domácího kola FO kat. A
13. 1. Zkouška CAE u nás na škole
14. - 19. 1. LVZ kvarty + 1.  ročníky
16. 1.  Matematická olympiáda kategorie A - krajské kolo 
19. 1.  Seminář pro řešitele FO kat. B, C (UP Olomouc)
20. 1. Zkouška FCE a CAE u nás ve škole - elektronická verze
22. 1.  Matematická olympiáda kategorie B, C - ukončení domácího kola
24. 1.  Matematická olympiáda kategorie Z9 - okresní kolo 
24. 1. Krajské kolo FO kat. A
26. 1.  Olomoucký fyzikální kaleidoskop
29. 1. Uzavření klasifikace
29. 1. Zápis známek a výchovných opatření do programu Bakaláři
29. 1. - 1. 2. Chemická olympiáda kategorie A - národní kolo, 54. ročník (Hradec Králové)
30. 1. Pololetní pedagogická rada
30. 1.  Matematická olympiáda kategorie B, C - školní kolo 
31. 1. Předávání vysvědčení
leden  Divadelní představení (Městské divadlo Zlín)
leden  Ekonomické mozky (MU Brno)
leden Exkurze (IF UTB)
leden Hokejové utkání učitelé a maturanti vs. žáci (PSG aréna)
leden Chemická exkurze
leden Konverzační soutěž v německém jazyce - školní kolo II. a  III. kategorie
leden Návštěva hvězdárny - přednáška
leden Okresní kolo dějepisné olympiády
leden Olympiáda v jazyku českém - okresní kolo
leden Ruský den - kultura, film
leden Školní kolo soutěže Prezentiáda
leden Ústřední kolo soutěže Bobřík informatiky kategorie Senior
leden Zeměpisná olympiáda - školní kolo
   
ÚNOR
2. 2. Pololetní prázdniny
2. 2. Matík - ukončení 2. kola 
5. 2. Chemická olympiáda kategorie D - odevzdání domácí části školního kola 
5. - 9. 2. Olympiáda ve francouzské konverzaci - školní kolo
5. - 9. 2. Olympiáda ve španělské konverzaci - školní kolo
7. 2. Chemická olympiáda kategorie D - školní kolo, kontrolní test 
9. 2. Biologická olympiáda kategorie B - školní kolo
12. 2.  Biologická olympiáda kategorie A - školní kolo
16. 2.  Robotiáda
19. - 23. 2. Jarní prázdniny
23. 2. Seminář pro řešitele FO kat. B, C - UPOL
únor Domov pro seniory Burešov
únor Evropa ve škole - školní kolo výtvarné soutěže
únor Florbal SŠ chlapci
únor Chemická olympiáda kategorie D - školní kolo, praktická část
únor Jeden den s informatikou a matematikou (UK Praha)
únor Konzultační odpoledne pro uchazeče o studium
únor Krocení literární múzy - seminář tvůrčího psaní
únor MA - přednáška doktorandů z Matematického ústavu SU v Opavě
únor MDVS Lidice 2018 - mezinárodní výtvarná soutěž
únor Nadace J. Pivečky Slavičín "Diskuzní fórum"
únor Seminář k Chemické olympiádě kat. B - anorganická chemie
únor Seminář k Chemické olympiádě kat. C
únor Soutěž v německé konverzaci - okresní kolo
únor Školní kolo debatní soutěže Jugend debattiert international
únor Zeměpisná olympiáda - okresní kolo
únor - březen Přednáška Příručka bezpečného pohybu na Internetu a Nebezpečný mobil
   
BŘEZEN
1. 3. Středoškolská odborná činnost - termín přihlášení do školního kola, odevzdání práce
6. 3. Středoškolská odborná činnost - školní kolo soutěže
7. 3.  Ukončení domácího kola FO kat. E, F
9. 3. Matík - ukončení 3. kola 
13. 3. Německý jazykový diplom DSD I - písemná část
15. 3. Den svatého Patrika
16. 3. Klokan 2018 - mezinárodní matematická soutěž
17. 3. Reprezentační ples
18. - 21. 3.  Matematická olympiáda kategorie A - ústřední kolo 
18. - 22. 3. LVZ sekundy
19. 3. Chemická olympiáda kategorie C - odevzdání domácí části školního kola 
21. 3. Chemická olympiáda kategorie D - krajské kolo 
22. 3. Chemická olympiáda kategorie C - školní kolo, kontrolní test  
22. 3.  Náboj 2018 - mezinárodní týmová matematická soutěž
26. 3.  Biologická olympiáda kategorie A - krajské kolo
27. 3. Matematická olympiáda kategorie Z9 - krajské kolo 
28. 3. Matematická olympiáda kategorie Z6, Z7, Z8 - ukončení domácího kola 
29. - 30. 3. Velikonoční prázdniny
březen Bücherwurm - soutěž v předčítání německého textu (Olomouc)
březen Celostátní soutěž Frankofonie
březen Dějepisná olympiáda - krajské kolo 
březen Den Frankofonie - francouzské filmové představení pro žáky FJ (Golden Apple Cinema)
březen Ekonomicko-manažerská olympiáda (UTB)
březen Fotbal SŠ - chlapci
březen Chemická olympiáda kategorie C - školní kolo, praktická část
březen Chemická olympiáda kategorie D - okresní kolo 
březen MA - přednáška doc. J. Fišera
březen Nadace J. Pivečky Slavičín "Diskuzní fórum"
březen Německý jazykový diplom DSD I - pilotní zkouška
březen Německý jazykový diplom DSD I - ústní část zkoušky
březen Olympiáda ve francouzské konverzaci - krajské kolo 
březen Olympiáda ve španělském jazyce - krajské kolo 
březen Preventivní program Savio
březen Prezentace zkoušek FCE a CAE pro zájemce
březen Seminář k Chemické olympiádě kat. B - organická chemie
březen  Veletrh Amper (Brno)
březen - duben Prezentiáda
březen - duben Středoškolská odborná činnost - okresní kolo soutěže
   
DUBEN
3. 4.  Ukončení domácího kola FO kat. B, C, D
4. 4.  Okresní kolo FO kat. E, F
4. 4. Matík - finále 
6. 4.  Biologická olympiáda kategorie B - krajské kolo 
6. 4.  Chemická olympiáda kategorie B - odevzdání domácí části školního kola 
10. 4. Chemická olympiáda kategorie B - školní kolo, kontrolní test  
10. 4. Matematická olympiáda kategorie B, C - krajské kolo
10. 4. Pedagogická rada - 3. čtvrtletí
10. 4. Třídní schůzky
10. 4. Konzultace s rodiči
11. 4. Maturitní zkouška - písemná práce z ČJL
11. 4. Geografická přednáška agentury Pohodáři
12. 4. Přijímací zkoušky - 1. termín (4leté gymnázium)
12. 4.  Biologická olympiáda kategorie D - okresní kolo
13. 4. Přijímací zkoušky - 1. termín (8leté gymnázium)
16. 4. Přijímací zkoušky - 2. termín (4leté gymnázium)
16. - 20. 4. Mobility Erasmus+ (Malta)
17. 4. Přijímací zkoušky - 2. termín (8leté gymnázium)
17. 4. Matematická olympiáda kategorie Z6, Z7, Z8 - okresní kolo 
18. 4. Chemická olympiáda kategorie C - krajské kolo
23. 4.  Biologická olympiáda kategorie C - okresní kolo 
25. 4. Krajské kolo FO kat. B, C, D
26. 4. Divadelní představení UTB - Jack a Joe
27. 4.  Krajské kolo FO kat. E
27. 4.  Volno pro žáky maturitního ročníku
30. 4. Vydání výročního vysvědčení v maturitním ročníku
duben Dějepisná exkurze po vlastech českých 
duben Dějepisná soutěž gymnázií - krajské kolo
duben Día de Cervantes - Maraton ve čtení románu Don Quijote
duben Exkurze (Ekologické centrum Sluňákov + CHKO Litovelské Pomoraví)
duben Festival "Skrz prsty" (UTB)
duben Fotbal SŠ - chlapci
duben Historiáda - celorepubliková soutěž pro žákovské týmy
duben Chemická olympiáda kategorie B - školní kolo, praktická část
duben Jeden svět - festival dokumentárních filmů o lidských právech
duben MA - přednáška prof. Molnára
duben Mediační a probační služba Zlín
duben Minifotbal SŠ - dívky
duben Nadace J. Pivečky Slavičín "Diskuzní fórum"
duben Olympiáda v ČJ - krajské kolo
duben Orientační běh - krajské kolo
duben Ostrá expedice bronzové a stříbrné úrovně Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu 
duben Praktické a písemné zkoušky profilové části MZ
duben Přednáška Umění zlínského regionu
duben Pythagoriáda 6., 7. a 8. tříd - školní kolo
duben Robosoutěž pro ZŠ
duben Sportovní dny s Gymnáziem Partizánské (Partizánske)
duben Ukončení studia kurzů CTM Online Program
duben - květen Středoškolská odborná činnost - krajské kolo
   
KVĚTEN
2. - 4. 5. Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky
2. - 5. 5. Cvičná expedice zlaté úrovně Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (řeka Morava)
5. - 12. 5. Písemné zkoušky profilové části maturitní zkoušky
10. 5. Chemická olympiáda kategorie B - krajské kolo 
14. - 16. 5. Orientační dny pro žáky 1A, 5QB
17. 5. Biologická olympiáda kategorie C - krajské kolo 
21. - 25. 5. Ústní zkoušky profilové a společné části maturitní zkoušky 1. týden
22. 5. Rozřazovací testy pro budoucí žáky prim
25. 5. Biologická olympiáda kategorie D - krajské kolo; účast žáků + organizace
28. 5. - 1. 6. Ústní zkoušky profilové a společné části maturitní zkoušky 2. týden
28. 5. - 30. 5. Orientační dny pro žáky 1BD
29. 5. Rozřazovací testy pro budoucí žáky 1. ročníku
30. 5. - 1. 6. Orientační dny pro žáky 1C, 5QA
květen 12. studentská konference mladých přírodovědců (PřF UP Olomouc)
květen AP testy žáků CTM Online Programu
květen Biologická exkurze (Pálava)
květen Exkurze do Britského centra (Olomouc)
květen  Exkurze do výrobního podniku
květen Fyzikální soutěž pro primy a sekundy
květen Geografická přednáška agentury Pohodáři
květen Chemická přednáška
květen Kurzy první pomoci
květen Literární jaro Zlín 2017 - beseda se spisovateli
květen O pohár města Zlína - výtvarná soutěž
květen Plazi - beseda s p. M. Rokosem 
květen Poznávací zájezd (jih Španělska)
květen Přírodovědná exkurze (Bílé Karpaty)
květen Pythagoriáda 6., 7. a 8. tříd - okresní kolo
květen  Východní Čechy - putování po památných místech
květen ZOO Lešná - výukový program
   
ČERVEN
4. - 8. 6. Literárně-historické exkurze 3. ročníků a septim (Praha)
8. 6. Slavnostní předávání maturitních vysvědčení (Kongresové centrum Zlín)
8. - 17. 6. Konference Global Classroom (Ange, Švédsko)
15. - 17. 6. Středoškolská odborná činnost - celostátní přehlídka (Olomouc)
18. - 22. 6. LSK: voda, turistika, cyklo, zlínský
22. 6. Uzavření klasifikace, zápis známek a výchovných opatření do programu Bakaláři
25. - 27. 6. Školní výlety tříd nižšího gymnázia
25. - 27. 6. Projektové dny pro třídy vyššího gymnázia
28. 6. Pedagogická rada
28. 6. Třídnické hodiny
29. 6. Předání vysvědčení, slavnostní ukončení školního roku
červen Cvičná expedice Zlaté úrovně Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu 
červen Ekonomicko-manažerská olympiáda
červen Exkurze do výrobního podniku
červen Chemická exkurze (Katedra biochemie PřF UP Olomouc, RCPTM v Holicích)
červen Chemická exkurze (sběrný dvůr Technických služeb Zlín v Loukách, laboratoře FT UTB)
červen Poznávací zájezd (Švédsko, Dánsko)
červen Poznávací zájezd s výukou (Velká Británie)
červen Preventivní program Savio
červen Přehlídka robotů pro žáky prim
červen Slavnostní předávání stříbrných a bronzových ocenění Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu
červen Summer workshop pro učitele středních škol Zlínského kraje (UTB)
červen  Šachova synagoga (Holešov)
červen Veletrh vědy a výzkumu (PřF UP Olomouc)
červen Výměnný pobyt v partnerské škole (Skotsko)