Maturitní zkouška

Struktura společné maturitní zkoušky 2016

 

Společná maturitní zkouška z cizího jazyka má tři části:

 Didaktický test:

 poslech - 35 min

čtení a jazyková kompetence - 60 min

 písemná práce:

písemný projev na zadané téma - 60 min

 ústní zkouška:

má tři všeobecné části a jednu specifickou (školní) - 15 min  + 20 min příprava

prověřuje samostatný ústní projev i interaktivní řečové dovednosti.

 

Všeobecná témata k celé komplexní maturitní zkoušce z ruského jazyka:

1. Osobní identifikace a charakteristika

2. Rodina

3. Domov a bydlení

4. Každodenní život

5. Vzdělávání

6. Volný čas a zábava

7. Mezilidské vztahy

8. Cestování a doprava

9. Zdraví a hygiena

10. Stravování

11. Nakupování

12. Práce a povolání

13. Služby

14. Společnost

15. Zeměpis a příroda

Specifická 3. část pracovního listu pro ústní MZ bude dodána Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT).

 

Návrh maturitních okruhů k profilové/ školní MZ z jazyka ruského (pouze ústní forma zkoušky)

1. Погода, природа, охрана окружающей среды

2. Здравоохранение, болезни

3. Образование, наша школа

4. Наука и техника в нашей жизни

5. Моя семья и родственники, семейный образ жизни

6. Покупки и сфера услуг, деньги

7. Питание, блюда и напитки, в кафе, в ресторане

8. Средства массовой коммуникации

9. Моя будущая профессия, на работе

10. Каникулы и отпуск, путешествие у нас и за рубежом

11. жизнь в городе и в деревне, моё жильё

12. Литература, что и когда я читаю,  величайшие представители русской литературы

13. жизненный стиль молодёжи, одежда, музыка,...

14. У карты России, замечательные места и города

15. Транспорт и средства движения

16. Моё свободное время, спорт, мои друзья

17. Культурная жизнь, фильм, театр, балет

18. Праздники светские и религиозные

19. Моя страна, достопримечательности, города Прага, Злин

20. Государство и общество, глобальные проблемы современного мира