Maturitní zkouška

Společná část maturitní zkoušky

Společná maturitní zkouška z cizího jazyka má jednu část: didaktický test.

Didaktický test obsahuje dvě části: poslechový subtest trvá 40 minut, subtest čtení a jazyková kompetence trvá 70 minut. Čas vymezený na testování vždy zahrnuje řešení úloh i zápis odpovědí do záznamového archu. Slovníky nejsou během testování povoleny – žáci tak mohou používat během zkoušky pouze psací potřeby.

Didaktický test je hodnocen slovně hodnocením „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. Žáci tedy ze zkoušek společné části neobdrží známku. Pokud si žák ve společné části zvolí cizí jazyk, koná z tohoto cizího jazyka zkoušku i v profilové části formou ústní zkoušky a písemné práce.

 

Profilová část maturitní zkoušky

Písemná práce a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí. Hodnocení písemné práce tvoří 40 % a hodnocení ústní zkoušky 60 % celkového hodnocení zkoušky.

Tuto formu má profilová zkouška v případě, že je "navázána" na konání didaktického testu ve společné části, i v případě, že ji žák koná samostatně (ve společné části si zvolil jiný jazyk nebo matematiku). 

Písemná práce 

Písemná práce se píše 90 minut, žák vypracuje dva souvislé texty, jeden o rozsahu cca 120-140 slov a druhý o rozsahu cca 80-90 slov na zadané téma. Při písemné práci má žák možnost využít překladový slovník.

Ústní zkouška

Témata:

 1. Погода, природа, охрана окружающей среды
 2. Здравоохранение, болезни
 3. Образование, наша школа
 4. Наука и техника в нашей жизни
 5. Моя семья и родственники, семейный образ жизни
 6. Покупки и сфера услуг, деньги
 7. Питание, блюда и напитки, в кафе, в ресторане
 8. Средства массовой коммуникации
 9. Моя будущая профессия, на работе
 10. Каникулы и отпуск, путешествие у нас и за рубежом
 11. Жизнь в городе и в деревне, моё жильё
 12. Литература, что и когда я читаю,  величайшие представители русской литературы
 13. Жизненный стиль молодёжи, одежда, музыка, ...
 14. У карты России, замечательные места и города
 15. Транспорт и средства движения
 16. Моё свободное время, спорт, мои друзья
 17. Культурная жизнь, фильм, театр, балет
 18. Праздники светские и религиозные
 19. Моя страна, достопримечательности, замечательные города
 20. Государство и общество, глобальные проблемы современного мира

Ústní zkouška se uskuteční formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího jedno nebo více zadání k danému tématu. Příprava na zkoušku je 20 minut, zkouška trvá maximálně 15 minut.