Tělesná výchova

Výuka tělesné výchovy díky vybavení a umístění školy poskytuje žákyním a žákům velmi pestré možnosti tělovýchovného, sportovního a zábavného využití.

Žákyně a žáci mají k dispozici tři tělocvičny. Velká tělocvična slouží především pro míčové hry (basketbal, volejbal a florbal) a badminton. První malá tělocvična je vhodná pro různé pohybové hry, volejbal, skok do výšky, přeskok, cvičení na gymbalech a aerobik. Druhá malá tělocvična především slouží k výuce sportovní gymnastiky (akrobacie, kruhy, kladina), je také vybavena horolezeckou stěnou, posilovacími stroji a posilovacím náčiním.

Velké oblibě se mezi žákyněmi a žáky těší hřiště s umělým trávníkem, které využívají především k míčovým hrám. K atletice jim slouží prostory lesního hřiště, k vytrvalostním disciplínám používají lesní cesty.

Předmětová komise tělesné výchovy zajišťuje každoročně pro žákyně a žáky lyžařské kurzy. Kromě sjezdového výcviku mohou účastníci absolvovat také výuku na snowboardu.

Letní sportovní kurzy jsou zaměřeny především na horskou turistiku, cykloturistiku, vodní turistiku a na jiné alternativní sporty.

Více fotografií naleznete ve fotogelerii komise tělesné výchovy: