Maturitní zkouška

Studenti mohou v rámci profilové maturitní zkoušky volit mezi maturitou z výtvarné výchovy, nebo maturitou z počítačové grafiky. Součástí obou z nich je i ústní zkouška z dějin umění. Hodnocení zkoušek je prováděno dle následujících kritérií:

Výtvarná výchova – kombinace ústní a praktické zkoušky

Výsledná známka se určí jako vážený průměr známek z ústní a z praktické zkoušky spolu se známkou ze závěrečné práce (přičemž z žádné části student nesmí obdržet nedostatečné hodnocení):

praktická zkouška -  (kresba/malba na dané téma ve škole) 40 %

ústní zkouška z dějin umění  - 60 % -

součástí ústní zkoušky je hodnocení závěrečného cyklu prací vzniklých pod dohledem vyučujícího (téma po dohodě s vyučujícím), hodnocení závěrečného cyklu tvoří třetinu známky z ústní zkoušky 

 

Kritéria hodnocení praktické zkoušky:

  • zvládnutí formátu
  • kompozice
  • světlo a stín, popř. barevná kompozice
  • úroveň techniky

 

Počítačová grafika – ústní zkouška

Výsledná známka se určí jako vážený průměr známky z části týkající se grafiky a známky z části týkající se dějin umění spolu se známkou ze závěrečné práce vzniklé pod dohledem vyučujícího.

ústní zkouška z počítačové grafiky -  (úkol v grafickém programu + příslušná teorie) - 40 %

ústní zkouška z dějin umění  - 40 %

závěrečná práce (práce vzniká ve 2.pol. pod dohledem vyučujícího) - 20 %