Projekty 2016 - 2017

Naše projekty:

 

Can English help? 

Vyučující: Mgr. Březíková Pavla, Mgr. Hrazdirová Jana

Téma projektu: Využití cizích jazyků a IT při komunikaci

Třída a věková skupina: 2SB + zahraniční studenti – věk 13 - 15 let.

Cíle projektu: komunikace v AJ, rozšíření slovní zásoby a gramatiky, získání informací o Švédsku, prezentace České republiky, výměna informací pomocí různých forem komunikace, vytváření společných prací, debat a diskuzí s partnerskou školou ve Švédsku

Využité metody a pomůcky: internet, PowerPoint, slovníky, dataprojektor, materiály k rozšíření slovní zásoby, ukázky netradiční tvorby poezie, diskuze v cizím jazyce, skupinová práce, práce ve dvojicích a individuální práce. 

Stručný popis projektu:

1.       Sběr dat o studentech – jména, věk, mail, úroveň anglického jazyka.

2.       Na základě výše uvedených informací přidělení partnera ve Švédsku.

3.       Výměna dopisů prostřednictvím mailů

4.       Rozdělení do skupin.

5.       Zpracování projektu na dané téma

6.       Skype konference

7.       Tvorba společné poezie-Black Out Poetry

8.       Diskuze nad filmem

Aktivity:

Únor 2017 - přistoupení do projetu a přidělení partnerské školy, kontaktování studentů a vyučujících ze Švédska

Březen 2017 - rozdělení do dvojic a přidělení kontaktů, výměna základních informací, tvorba dotazníku

Duben 2017 - krátká prezentace našich kulturních zvyklostí a státních svátků, krátká videa o naší zemi, škole, pokus o první on line komunikaci

Květen 2017 - skype konference, využití různých komunikačních technologií, další výběr společné práce - poezie - black out poetry (instruktážní video, sběr dat a nápadů)

Červen 2017 - společná tvorba básní, výběr filmu v angličtině pro společnou diskuzi, tvorba otázek k diskuzi, hodnocení projektu

 

„D. O. C. (Discover our countries)“

Vyučující – Mgr. Březíková Pavla, Mgr. Hrazdirová Jana

Téma projektu:    Poznávání zapojených zemí a regionů

Třída a věková skupina: 2SB + zahraniční studenti – věk 12 - 16 let.

Cíle projektu: Cílem projektu je ukázat ostatním zemím krásná místa našich zemí a regionů, vytvořit elektronického průvodce a při samotné tvorbě zařadit rozmanité aktivity pro práci na projektu. Zakladatelem projektu je Polsko, mezi ostatní zúčastněné země patří Slovensko, Česká republika, Ukrajina, Malta, Polsko, Francie.

Aktivity projektu: interakce a komunikace žáků z různých evropských zemí, sdílení informací pomocí informačních technologií, zdokonalení jazyka prostřednictvím výměny informací a vytvořením elektronického průvodce

Využité metody a pomůcky: internet, PowerPoint, slovníky, dataprojektor, materiály k rozšíření slovní zásoby, ukázky zpracování neformálního dopisu; skupinová práce, práce ve dvojicích a individuální práce

Stručný popis projektu:

  1. Rozdělení žáků do skupin a zadání účastníků do seznamu na Twinspace projektu (září)
  2. Představení školy pomocí krátkého videa, power point prezentace a vložení na Twinspace (říjen)
  3. Shromažďování a příprava materiálů k vytvoření projektu - průvodce naší zemí (listopad)
  4. Vytvoření finální verze průvodce a jeho vložení na Twinspace projektu (prosinec)
  5. Vyhodnocení projektu (leden)

 

Očekávané výstupy: vytvoření a uložení fotografií do galerie projektu, použití Twinspace projektu pro vytvoření a uložení prezentace a následné předání informací pomocí stránek školy, rozšíření slovní zásoby a finální prezentace průvodců ostatním zemím

Průběh aktivit projektu:

Září

Studenti se seznámili s pracovní plochou tzv. twinspace. Byli poučeni o bezpečnosti  práce v rámci této pracovní plochy. Učitelé je rozdělili na účastníky projektu a tzv. administrátory. Protože studenti pracovali poprvé v tomto projektu, byla jim předvedena krátká prezentace a prošli si pár ukázek prací na stránkách etwinningu. Většina prezentací etwinningových aktivit probíhá v cizím jazyce.

Říjen

Studenti začínají pracovat na prvním úkolu. Od vyučujících dostávají jednotlivé úkoly, shromažďují fotky, videa a sepisují texty na jednotlivá podtémata týkající se školy.  Pomocí vyučujících po té vloží své práce, zdroje do materiálů na prostředí twinspace .

Listopad

Studenti si zvolí okruh z témat o regionu Zlína. Mají na výběr: historické události a postavy Zlína, výlety do okolí, kulturu regionu, fauna a flora, krajové zvyklosti, zájmy studentů a oblíbené volnočasové aktivity, sporty, atd. Shromažďují materiály, fotky, které později zapracují do průvodce a prezentací.

Prosinec

V tomto měsíci probíhají jednotlivé konzultace opravy chyb v textech. Studenti dokončují projekt a vyučující postupně vkládají jednotlivé práce do prostředí twinspace, lze je zde archivovat a později vložit do režimu umožňujícího zhlédnutí veřejností. 

Leden

Učitelé i studenti provádějí kontrolu funkčnosti stránek a jednotlivých materiálů, které uložili do twinspace. Prezentují své práce ostatním zemím a veřejnosti. Odstraňují a opravují nedostatky. V několika hodinách bude i následovat prezentace a reakce ostatních zemí.