Vedení školy

Jméno Příjmení

Funkce

Telefon

RNDr. Jan Chudárek

Ředitel školy

577 585 505

Mgr. Pavel Simkovič

Statutární zástupce ředitele

577 585 507

Mgr. Pavel Dlouhý, MBA

Zástupce ředitele

577 585 517

Mgr. Jana Dvořáčková

Zástupkyně ředitele a výchovná poradkyně

577 585 513