Projekty 2019 - 2020

Naše projekty:

Who is who?

Vyučující – Mgr. Hrazdirová Jana, Mgr. Březíková Pavla

Téma projektu:    komunikační aktivity, sebeportréty za použití tradičních i netradičních forem komunikace

Třída a věková skupina: 2SB+ 1PB + zahraniční studenti – věk 12 - 14 let.

Cíle projektu: komunikace v AJ, rozšíření slovní zásoby a gramatiky, získání informací o Francii, prezentace České republiky

Využité metody a pomůcky: internet, PowerPoint, slovníky, dataprojektor, materiály k rozšíření slovní zásoby, ukázky zpracování neformálního dopisu. Skupinová práce, práce ve dvojicích a individuální práce

Stručný popis projektu:

Cílem projektu je vyzkoušet si různé typy komunikace, prvním úkolem je vytvoření klasického dopisu a koláže podle známé hry Who is Who? (Kdo je kdo?), jedná se o přeposlání dopisů s kolážemi a správné přiřazení osobnosti studenta podle základních informací k jeho koláži. Dalšími kroky jsou novodobější formy komunikace za pomoci ICT nástrojů za využití chráněného prostředí přiděleného k projektu tzv. twinspace. Studenti se pokusí  poznat více své nové přátele, rádi by komunikovali za pomoci písemné formy (email, deník projektu) i virtuálního způsobu komunikace přes videokonferenci. Vše budou doplňovat drobné úkoly např. videoprezentace, fotodokumentace, kvízy…

Plán práce:

Říjen

- registrace projektu na portálu

- rozdělení úkolů na měsíce

- komunikace se zahraniční školou (učitelem)

- první úkol-ukázky a prezentace

Listopad

- sepsání dopisů, výroba koláží

- kontrola prací, sestavení seznamu pro identifikaci

- odeslaní prací

Prosinec

- prezentace nových kamarádů, hra-identifikace koláží

-práce na prezentaci při videokonferenci

-představení kulturních zvyklostí daného období (vánoce)

Leden

- videokonference

- výměna nových zpráv (online)

Únor

- prezentace, kvízy o EU zemích (zpracování, hodnocení)

- hodnocení projektu (popř. v březnu)

 

The World of Today

Vyučující – Mgr. Hana Martinková, Mgr. Dagmar Daňková

Téma projektu:    Projekt je zaměřen na výměnu informací mezi českými a španělskými studenty a sdílení jejich názorů na daná témata. Hlavními tématy jsou informační technologie, vzdělávání, duševní pohoda, nezaměstnanost, životní prostředí a globální problémy, jako jsou chudoba, imigrace, zločin a rasismus.

Třída a věková skupina: vybraní studenti účastnící se výměnného pobytu.

Cíle projektu: - zvýšit povědomí o klíčových otázkách současné společnosti

- šířit toleranci vůči jiným kulturám a národům

- povzbudit studenty, aby používali angličtinu v každodenních situacích, a ukázat jim, jak je důležité komunikovat s lidmi po celém světě,

- zvýšit používání nástrojů IKT

- zlepšit schopnost skupinové práce

Stránky projektuhttps://twinspace.etwinning.net/93300/home

Využité metody a pomůcky: internet, aplikace, PowerPoint prezentace, videa, plakáty, Word cloud, konverzace v cizím jazyce, skupinová práce, práce ve dvojicích a individuální práce. 

Stručný popis projektu:

Jedná se o projekt, jehož cílem je prozkoumat problémy současné společnosti. Měl by zvyšovat povědomí o kulturní rozmanitosti a globálních otázkách. Projekt má napomáhat našim studentům stát se otevřenými, nezaujatými a odpovědnými evropskými občany. Hlavním cílem tohoto projektu je seznámit studenty s globálními problémy.

Studenti budou přemýšlet nejen o svých národních problémech, ale seznámí se s realitou v různých oblastech. Tato interkulturní reflexe má rozšířit jejich obzory a pomoci jim rozvíjet otevřený přístup k jiným národům. Práce na projektu pomůže studentům prolomit stereotypy a plně porozumět hodnotám, jako je tolerance, porozumění a úcta ke všem lidem.

Plán práce

Projekt bude trvat jeden týden intenzivní práce. Studenti z České republiky a Španělska budou spolupracovat ve smíšených týmech. Budou pracovat tři hodiny denně na prezentacích na daná témata. Pro studenty to bude skvělá příležitost rozvíjet své dovednosti v oblasti IKT a své komunikační dovednosti. Na konci projektu studenti představí svůj projekt.