Výtvarná výchova

 Ve  výtvarné výchově chceme v žácích především rozvíjet citlivost vnímání světa kolem nich, vypěstovat základy estetického vidění. K tomu využíváme rozmanité výtvarné postupy. Žáci si v průběhu studia vyzkouší velké množství výtvarných technik od klasických disciplín v kresbě, malbě i grafice až po tvorbu prostorovou, včetně technik netradičních, technik spjatých se současným uměním.

Výuka probíhá v odborných učebnách výtvarné výchovy (vybavených např. grafickým lisem, keramickou pecí), v učebně výpočetní techniky i mimo budovu školy (práce v plenéru, exkurze, návštěvy výstav).

Žáci své práce prezentují veřejně na výstavách a podílí se na výzdobě školy.