Španělský jazyk

 

Učebna španělštiny

Španělština (neboli kastilština) je jeden z nejrozšířenějších světových jazyků. Je úředním jazykem ve Španělsku, ve většině států Jižní a Střední Ameriky a v Rovníkové Guineji, velmi rozšířená je také ve Spojených státech, kde je oficiálním jazykem na Floridě, v Kalifornii, Novém Mexiku, Portoriku a Texasu, na Filipínách a v mnoha dalších zemích světa. Počet rodilých mluvčích se pohybuje okolo 400 miliónů a španělština je oficiálním jazykem ve 21 zemích světa. Dnes je španělština po čínštině a angličtině tř

etím nejrozšířenějším jazykem na světě co se rodilých mluvčích týče a plní funkci druhého světového jazyka, v těsném závěsu za angličtinou s téměř 600 milióny uživatelů.

 

Španělština vytváří jednu z nejproslulejších kultur planety, která již po tisíc let ovlivňuje kulturní cítění a chování mnoha národů světa. Španělsky mluvící země představují novou kulturní alternativu, je to určitá protiváha vůči silně etablované kultuře anglosaské. Mnoho mladých lidí je ovlivňováno latinskoamerickou hudbou (Shakira, Enrique Iglesias, Las Ketchup, Manu Chao, …), latinskoamerickými tanci, atd. Španělsky hovořící obyvatelstvo je svou pohostinností, vstřícností a otevřeností známo po celém světě. Jsou to lidé přátelští a v jejich zemi se znalost španělského jazyka rozhodně hodí.

 

Základem mnoha vědních oborů je latina a španělština má z románských jazyků k ní nejblíže, kdo se tedy učí španělsky, má usnadněný přístup k oborům jako je např. medicína, právo a přírodovědné obory.

 

Vzhledem k tomu, že se španělský jazyk stává ve světě čím dál populárnějším, vysvětlujeme žákům jeho rostoucí roli v moderním životě, a tedy i jejich dobrou možnost uplatnění na mezinárodním trhu práce. Výuka v předmětu španělský jazyk směřuje ke schopnosti domluvit se v každodenních situacích, aktivně jazyk používat a umožňuje studentům osvojit si schopnost dorozumět se s cizincem v běžných situacích.