Jean Monnet

Název projektu: Naše EU - cesta "domů" do Evropy

Reg. číslo projektu: 101127073

Výše grantu: 26 000 €

Datum zahájení: 1. 9. 2023

Datum ukončení: 31. 8. 2026

Cílem projektu je šíření znalostí o Evropské unii mezi žáky gymnázia
 
Aktivity – inovovaná výuka s tématikou EU
 
Zapojené předměty – společenské vědy, zeměpis a dějepis