Informace

Vážení rodiče, 

rádi bychom vás požádali, abyste platby na stravné svých dětí posílali z účtu uvedeného na přihlášce ke stravování. Toto číslo je v případě, že při platbě neuvedete do zprávy pro příjemce jméno žáka a napíšete chybný VS (kód žáka), posledním údajem, podle něhož lze spárovat platbu s účtem daného žáka.

Pokud dojde z vaší strany ke změně účtu, nahlaste proto tuto skutečnost ve vlastním zájmu vedoucí školní jídelny na níže uvedených kontaktech.

Děkuji za spolupráci.

Hana Lukášová, vedoucí ŠJ

lukasova@gymzl.cz,

577 585 660