Maturita

V levém menu najdete informace ke Společné části maturitní zkoušky, Profilové části maturitní zkoušky ("školní" MZ) a k dobrovolné zkoušce Matematika+.

Maturitní zkouška jaro 2020

Vyhlášení termínů, formy a obsahu jednotlivých zkoušek maturitní zkoušky pro rok 2020.

 

Přihláška k maturitní zkoušce

Žáci maturitního ročníku obdrží od třídního učitele formulář přihlášky k maturitní zkoušce. Pokyny k vyplnění najdete zde.