Maturita

Termíny maturitní zkoušky jaro 2021

nově vyhlášené v souladu s Opatřením obecné povahy MŠMT ze dne 15.3.2021

Vyhlášení

termínů, předmětů, forem a obsahu zkoušek společné a profilové části maturitní zkoušky

pro jarní termín 2021

 

Maturitní témata 2021

 

Návrh kritérií hodnocení zkoušek profilové části, které obsahují písemnou či praktickou zkoušku. Návrh schvalují členové zkušební maturitní komise před zahájením ústních MZ.