Maturita

V levém menu najdete informace ke Společné části maturitní zkoušky, Profilové části maturitní zkoušky ("školní" MZ) a k dobrovolné zkoušce Matematika+.

Maturitní zkouška jaro 2019

Vyhlášení předmětů a termínů MZ

Pokyny k vyplnění přihlášky k MZ