Maturita

Vyhlášení termínů a forem maturitních zkoušek pro rok 2022

 

Přihláška k maturitní zkoušce se odevzdává prostřednictvím třídního učitele nejpozději do 1. prosince 2021.