Zeměpis

Učebna zeměpisu

Žák je veden k tomu, aby si během studia prohloubil své znalosti a vědomosti o jednotlivých složkách fyzickogeografické a socioekonomické sféry na planetární i regionální úrovni, dokázal posoudit jejich vzájemné vazby a souvislosti, shody a odlišnosti vybraných regionů světa. Měl by plně využívat všech geografických informačních zdrojů k orientaci v přírodních a společenských problémech světa i místního regionu. Dále je veden k tomu, aby pochopil nutnost ochrany přírody a životního prostředí, kulturních a historických tradic a samozřejmě pochopil rozdílnosti života a kulturních hodnot v určitých regionech světa v závislosti na historických, politických a geografických podmínkách.

Zeměpis se většinou vyučuje v odborných pracovnách vybavených didaktickou technikou. Je také možno využít učebnu s interaktivní tabulí a počítačovou učebnu. Žáci mají k dispozici sbírky map a atlasů a zeměpisnou knihovnu.