Dějepis

„Výuka dějepisu v demokratické Evropě by měla zaujímat rozhodující postavení ve vzdělávání odpovědných a aktivních občanů..." ¹.
Takové doporučení vydala Rada Evropy již v roce 2003 na jednání zástupců ministrů evropských zemí. Dějepis totiž má nezastupitelné místo ve vzdělávání mladých lidí z mnoha důvodů, ať už je to hlubší pochopení evropských dějin, prevence konfliktů, získání vztahu ke svému národu a vlasti, pochopení smyslu lidské práce a lidského života.
Je ale velmi důležité, jakou formou se tyto informace studentům předávají. My učitelé dějepisu na našem gymnáziu usilujeme o to, aby dějepis nebyl nudný, zaprášený a pouhým výčtem událostí. Snažíme se studenty zapojit do řešení problémů, učíme je přemýšlet a vyjadřovat svůj názor. Využíváme při tom tři odborné učebny vybavené moderní výukovou technikou. Jsme také hrdi na to, že klademe důraz na moderní dějiny, vždyť polovina maturitních témat je z dějin 20. i 21. století.