Projekty 2015 - 2016

Naše projekty:

 

„Are all  teenagers the same?“

Vyučující – Mgr. Březíková Pavla, Mgr. Hrazdirová Jana

Téma projektu:    Život studentů ve Švédsku a v České republice.

Třída a věková skupina: 2SB + zahraniční studenti – věk 13 - 15 let.

Cíle projektu: komunikace v AJ, rozšíření slovní zásoby a gramatiky, získání informací o Švédsku, prezentace České republiky.

Využité metody a pomůcky: internet, PowerPoint, slovníky, dataprojektor, materiály k rozšíření slovní zásoby, ukázky zpracování neformálního dopisu. Skupinová práce, práce ve dvojicích a individuální práce. 

Stručný popis projektu:

1.       Sběr dat o studentech – jména, věk, mail, úroveň anglického jazyka.

2.       Na základě výše uvedených informací přidělení partnera ve Švédsku.

3.       Výměna dopisů prostřednictvím mailů

4.       Rozdělení do skupin.

5.       Zpracování projektu na dané téma

6.       Prezentace v PowerPointu.  

 

„My body, my rights“

Vyučující:  Mgr. Březíková Pavla, Mgr. Hrazdirová Jana

Téma projektu: „My body, my rights“

Třída a věková skupina: 5QA + zahraniční studenti – věk 15 - 16 let.

Cíle projektu: komunikace v AJ, rozšíření slovní zásoby a gramatiky, rozšíření tématu probírané v hodinách – literatura a psané slovo, prezentace České republiky, využití ICT v hodinách AJ.

Využité metody a pomůcky: internet, slovníky, dataprojektor, materiály k rozšíření slovní zásoby, ukázky zpracování literárních stylů. Skupinová práce, práce ve dvojicích a individuální práce. 

Stručný popis projektu:

  1. Brainstorming na dané téma. Diskuze v hodinách, rozšíření slovní zásoby.
  2. Domácí příprava a práce v hodinách – rozlišení žurnalistických stylů používaných v novinách (interview, essay, background story…). Forma vhodných gramatických a lexikálních prostředků pro dané styly.
  3. Práce v počítačové učebně (2h).  Studenti sbírají informace a píší v AJ novinový článek na téma „My body, my rights“.  
  4. Studenti nahrají krátké video – prezentace jejich třídy.
  5. Učitelé vytvářejí na internetu pracovní plochu TwinSpace, kde podávají informace o projektu – popis, téma, metody, postupy, dosažené cíle.
  6. Učitelé vybírají 3 nejlepší novinové články a spolu s video prezentací je odesílají kolegovi v Dánsku.  Spolu s dalšími novinovými články z více zemí se vytvoří noviny, které budou publikovány na internetu.
  7. Registrace studentů 5QA na internet do pracovní plochy TwinSpace  (studenti přidávají komentáře, ukládají obrázky, prezentují svoje novinové články atd.)