Den vody

Oslavili jsme mezinárodní Den vodyLogolink ESF

Jedním z projektů, ve kterých naše škole participuje, je i projekt "Voda - koloběh života a poznání". Tento projekt, jenž je financován Evropským sociálním fondem, spadá do operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt byl zahájen 1. 2. 2012 a jeho ukončení se předpokládá v únoru 2014. Hlavním cílem projektu je tvorba metodických a žákovských materiálů, které budou mít úzkou vazbu na praxi a budou sloužit k inovaci vzdělávání v předmětech biologie a chemie na naší škole. Do projektu jsou zapojeny kvarty, sexty a druhé ročníky.
Projekt má několik klíčových fází, jednou z nich byla i příprava a organizace Dne vody ve Zlínském kraji, konkrétně ve Zlíně. Dne 22. 3. 2013 se na náměstí Míru uskutečnila tato akce, za přítomnosti zúčastněných tříd, profesorů daných předmětů a veřejnosti. Na jednotlivě zaměřených tematických stanovištích jsme prezentovali dosavadní výsledky své práce na projektu, prováděli jsme jednoduché pokusy zaměřené na fyzikální a chemické vlastnosti vody či měřili pomocí speciálních sond. Ačkoliv nám počasí ten den moc nepřálo, dobrou náladu jsme si udrželi, nejen díky hudebnímu doprovodu našich studentů.
Světový den vody se koná již od roku 1993, kdy byl vyhlášen Valným shromážděním OSN. Jako cíl si klade obnovu pokory a úcty k vodě, s připomenutím, že víc jak miliarda lidí trpí jejím nedostatkem. Doufáme, že se nám to alespoň částečně povedlo a přinejmenším hrstka lidí se nad tím zamyslí.

Světový den vody 2013

Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť Vás zve na happening, který se uskuteční za každého počasí na náměstí Míru ve Zlíně v pátek 22. března 2013 od 9 do 14 hodin.
Voda jako velmi dobré rozpouštědlo polárních i iontových látek, z velké části tvoří organismy, kde všechny biochemické reakce probíhají ve vodném roztoku. S vodou se setkáváme každý den, bereme ji jako samozřejmost. Je nezbytná pro život i zdraví lidí, je důležitá pro hospodářský rozvoj.
Vybrané ročníky zlínského gymnázia se v tomto školním roce seznamují s touto nepostradatelnou látkou pro zachování všech životních procesů v projektu "Voda – koloběh života a poznání" v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Každý rok 22. března se od roku 1993 koná Světový den vody, který byl vyhlášen Valným shromážděním OSN s cílem obnovit pokoru a úctu k vodě, připomínat skutečnost, že víc jak miliarda lidí trpí jejím nedostatkem. I my se letos k této celosvětové akci připojíme a v rámci jedné z klíčových aktivit projektu chceme popularizovat význam životodárné látky ve svém okolí, škole i mezi širokou veřejností.
Žáci našeho gymnázia se svými vyučujícími Vám budou během dne prezentovat výsledky své dosavadní práce na projektu. Na tematických stanovištích Vám ukáží vodu především z pohledu přírodovědných disciplín – jednoduché pokusy zaměřené na chemické a fyzikální vlastnosti vody, měření pomocí speciálních sond, význam vody v procesu fotosyntézy, jak snížit spotřebu vody v domácnosti a spoustu dalších zajímavých informací.
Oslavte letošní Světový den vody s námi. Návštěvou zajímavého programu podpořte naši mladou generaci v bádání a poznávání. A možná změníte svůj názor na tuto obyčejnou a snadno dostupnou samozřejmost. Jste srdečně zváni.