Uplatnění absolventů školy

Úspěšnost v přijímacím řízení na VŠ (včetně nultých ročníků) a VOŠ

 

Školní rok

2010/2011

94,61 %

2011/2012

94,25 %

2012/2013

93,94 %

2013/2014

92,86 %

2014/2015

91,03 %

2015/2016

96,07 %

 

Vyhodnocení umístění absolventů ročníku 2015/2016

 

Celkový počet úspěšných absolventů: 178

 Studenti přijatí na VŠ:  171

(z toho studující v zahraničí: 4)

Studenti přijatí na VOŠ: 1

Absolventi navštěvující jazykovou školu: 2

Absolventi na zahraničním pobytu:  2

Absolventi pracující: 2

Úspěšnost absolventů jednotlivých tříd při přijímacím řízení na VŠ ve š.r. 2015/2016

 

4A                96,55 %             4D                  93,10 %

4B                93,55 %             8OA                96,43 %

4C                96,77 %             8OB              100,00 %

Umístění studentů podle zaměření VŠ ve š. r. 2015/ 2016 

 

ekonomické

17

9,94%

technické + informatika

36

21,05%

architektura

1

0,58%

lékařské

23

13,45%

zdravotnické

3

1,75%

farmacie

5

2,92%

přírodovědné

31

18,13%

vojenské, policie

1

0,58%

humanitní + cizí jazyky

30

17,54%

práva

12

7,02%

pedagogické všeobecné + MŠ, I.st.*

7

4,09%

tělovýchova a sport

3

1,75%

umělecké

2

1,17%

 

Umístění studentů na veřejné VŠ v ČR ve š. r. 201/2016

 

Masarykova univerzita Brno

42

Vysoká škola ekonomická

8

Univerzita Karlova

31

Veterinární a farmaceutická univerzita

3

Univerzita Palackého Olomouc

23

Mendelova univerzita Brno

3

Univerzita Tomáše Bati

18

Univerzita Pardubice

3

Vysoké učení technické Brno

17

Ostravská univerzita

3

Vysoká škola ekonomická Praha

8

Vysoká škola chemicko-technologická

2