Uplatnění absolventů školy

Úspěšnost v přijímacím řízení na VŠ (včetně nultých ročníků) a VOŠ

 

Školní rok

2010/2011

94,61 %

2011/2012

94,25 %

2012/2013

93,94 %

2013/2014

92,86 %

2014/2015

91,03 %

2015/2016

96,07 %

2016/2017

94,29 %

2017/2018 96,69 %
2018/2019 94,58 %

 

Vyhodnocení umístění absolventů ročníku 2018/2019

 

Celkový počet úspěšných absolventů: 166

 Studenti přijatí na VŠ:  157

(z toho studující v zahraničí: 2)

Studenti přijatí do 0. ročníku VŠ: 4

Studenti přijatí na VOŠ: 1

Absolventi navštěvující jazykovou školu: 1

Absolventi na zahraničním pobytu:  1

Absolventi pracující: 2

Úspěšnost absolventů jednotlivých tříd při přijímacím řízení na VŠ ve š.r. 2018/2019

 

4A                96,43 %             4D                 88,89 %

4B                96,43 %             8OA                92,59 %

4C                96,55 %             8OB              96,30 %

Umístění studentů podle zaměření VŠ ve š. r. 2018/ 2019

 

ekonomické

26

16,15 %

technické + informatika

28

17,39 %

architektura

4

2,48 %

lékařské

20

12,42 %

zdravotnické

9

5,59 %

farmacie

3

1,86 %

veterinární

1

0,62 %

přírodovědné

31

19,25 %

humanitní

13

8,07 %

cizí jazyky

7

4,35 %

práva

11

6,83 %

pedagogické všeobecné + MŠ, I.st.*

4

2,48 %

tělovýchova a sport

3

1,86 %

umělecké

1

0,62 %

 

Umístění studentů na veřejné VŠ v ČR ve š. r. 2018/2019

 

Masarykova univerzita Brno

38

Univerzita Tomáše Bati

8

Univerzita Palackého Olomouc

33

Veterinární a farmaceutická univerzita

5

Univerzita Karlova

23

Mendelova univerzita Brno

5

České vysoké učení technické Praha

13

Ostravská univerzita

4

Vysoké učení technické Brno

12

Vysoká škola chemicko-technologická

2

Vysoká škola ekonomická Praha

11